De meeste gemeentelijke adviesraden werden opnieuw samengesteld en hebben vaak ook al een eerste vergadering achter de rug. De Oostrozebeekse seniorenraad wordt na het overlijden van de vorige voorzitter Omer Demeulemeester geleid door Jan Scherpereel. De agent op rust nam de fakkel over en is vastbesloten de verzuchtingen van de senioren kenbaar te maken bij het gemeentebestuur.
...