De meeste gemeentelijke adviesraden werden opnieuw samengesteld en hebben vaak ook al een eerste vergadering achter de rug. De Oostrozebeekse seniorenraad wordt na het overlijden van de vorige voorzitter Omer Demeulemeester geleid door Jan Scherpereel. De agent op rust nam de fakkel over en is vastbesloten de verzuchtingen van de senioren kenbaar te maken bij het gemeentebestuur.
...

De meeste gemeentelijke adviesraden werden opnieuw samengesteld en hebben vaak ook al een eerste vergadering achter de rug. De Oostrozebeekse seniorenraad wordt na het overlijden van de vorige voorzitter Omer Demeulemeester geleid door Jan Scherpereel. De agent op rust nam de fakkel over en is vastbesloten de verzuchtingen van de senioren kenbaar te maken bij het gemeentebestuur.In de Oostrozebeekse seniorenraad zijn acht verenigingen vertegenwoordigd. Het gaat om Samana vertegenwoordigd door Monique Dujardyn, wzc Rozenberg met Erika Degraeve en Jan Scherpereel, de Gezinsbond met Norbert Vanluchene, KVLV met Marleen Lannoo, Neos met Annemie Vanpraet en Frans Vervaeke, Okra met Marc Bossuyt en Gaby Musschoot, S-Plus met Henriette Penninck en Beweging.net met Marleen Martin. De ouderen die niet aangesloten zijn bij een vereniging worden vertegenwoordigd door Martine Verbeke en Freddy Dobbels. In de seniorenraad zetelen ook vertegenwoordigers van de twee politieke partijen: Dirk Dekeyzer (Oostrozebeke.nu) en Greet Desmet (Inspraak.nu). Het nieuwe bestuur van deze seniorenadviesraad ziet er als volgt uit: voorzitter Jan Scherpereel en de leden Erika Degraeve, Frans Vervaeke, Henriette Pennick, Marc Bossut en Martine Verbeke. Daar komen nog de schepen van Senioren Carine Geldhof en ambtenaar Line Claus bij. Het bestuur komt een vijftal keer per jaar samen, de algemene vergadering vier keer.De senioren maken 24 procent van de bevolking uit en vormen een belangrijke doelgroep in het gemeentelijk beleid. "Wij hebben dan ook een aantal prioriteiten vastgelegd in een werkdocument dat aan het gemeentebestuur werd overhandigd", aldus Jan Scherpereel. "Uiteraard gaat het om adviezen waarvan we hopen dat de beleidsmensen ze ter harte nemen.""Ik denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van groene zones in de gemeente. We zouden graag willen dat alle groenzones ook toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers, want dat is nu nog niet het geval. Wij stellen ook voor dat grote winkelpanden een openbaar toilet voorzien, los van het toilet voor het personeel. We ijveren voor aanpassingen aan alle trottoirs, zodat die minder problemen stellen voor rolstoelgebruikers en voor de installatie van een wachtluifel aan rusthuis Rozenberg.""Ook een ontmoetingsplaats voor senioren blijft een grote bekommernis. We zijn van plan een enquête op te starten rond de nood aan sociale contacten, want het is onaanvaardbaar dat mensen vereenzamen in onze gemeente. Er zijn voldoende verenigingen die daar iets willen aan doen. De geplande bouw van een dagopvangcentrum wordt door ons positief geadviseerd. Wij stellen nu al vast dat er grote luisterbereidheid is bij de schepen van Senioren en de burgemeester. Er zijn intussen al veel zaken gerealiseerd waar wij vroeger al op aandrongen zoals bijvoorbeeld een openbaar toilet bij de Ginstekerk en dat is uiteraard positief."(Julien Cluyse)