Met 80% van de stemmen is Paul De Belder herverkozen als voorzitter van de vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (VV&V) die o.a. het nieuwe Museum aan de IJzer beheert. Deze nieuwe termijn loopt 4 jaar.
...

Met 80% van de stemmen is Paul De Belder herverkozen als voorzitter van de vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (VV&V) die o.a. het nieuwe Museum aan de IJzer beheert. Deze nieuwe termijn loopt 4 jaar.De voorzitter ziet 3 grote uitdagingen. In 2014 moeten de nog aan de gang zijnde werken aan de toren en de crypte tot een goed einde worden gebracht. Op een totaal van 2,5 miljoen euro werken moet de organisatie zelf voor 500.000 euro in staan. Hiervoor wordt dit jaar nog een extra financieringsactie opgestart.Intussen is het nieuwe Museum aan de IJzer een succes. De kaap van 100.000 bezoekers - vorig jaar 73.000 - zal voor het eerst in de geschiedenis worden gehaald. Als tweede doelstelling wil de voorzitter dat het Museum aan de IJzer volop zijn rol speelt als centrum van het Belgisch-Duitse front en volop meewerkt aan initiatieven van de provincie en Toerisme Vlaanderen. Paul De Belder wil dat er ook eigen initiatieven worden ntwikkeld. Zo zal een Via Dolorosa-on tour-autocar tussen 4 augustus - de dag van de inval van Duitsland in België - en oktober 2014 - de IJzerslag - tientallen gemeenten in Vlaanderen en Wallonië bezoeken. Een tentoonstelling rond de IJzerslag vervolledigt het project vanaf 10 oktober.Samen met het personeel en de stakeholders wil men ook de periode na 2018 voorbereiden, want dan kan de rol van het museum niet zijn uitgespeeld.