"Nee, net zoals heel veel West-Vlamingen zijn mijn ouders semikatholiek. Ik ben gedoopt, heb mijn communie gevierd en ik zat mijn hele schoolloopbaan op de banken van een katholieke school. Ook mijn man Axel Weydts (vanaf 1 januari 2015 schepen voor SP.A in Kortrijk, red) komt niet uit een vrijzinnige familie. Hijzelf is SP.A'er maar zijn grootvader Joël Devos was i...