"Nee, net zoals heel veel West-Vlamingen zijn mijn ouders semikatholiek. Ik ben gedoopt, heb mijn communie gevierd en ik zat mijn hele schoolloopbaan op de banken van een katholieke school. Ook mijn man Axel Weydts (vanaf 1 januari 2015 schepen voor SP.A in Kortrijk, red) komt niet uit een vrijzinnige familie. Hijzelf is SP.A'er maar zijn grootvader Joël Devos was i...

"Nee, net zoals heel veel West-Vlamingen zijn mijn ouders semikatholiek. Ik ben gedoopt, heb mijn communie gevierd en ik zat mijn hele schoolloopbaan op de banken van een katholieke school. Ook mijn man Axel Weydts (vanaf 1 januari 2015 schepen voor SP.A in Kortrijk, red) komt niet uit een vrijzinnige familie. Hijzelf is SP.A'er maar zijn grootvader Joël Devos was in de tijd een CVP'er. Dat ik drie jaar geleden de stap tot het bestuur van Mozaïek heb gezet, is geen verrassing. De zin van het 'zijn' heeft mij sowieso altijd geïntrigeerd. Mijn opleiding tot psychotherapeut is daar niet vreemd aan."600 bezettingsmomenten"We zijn in de eerste plaats een ontmoetingscentrum voor wie het vrijzinnig denken genegen is. Wij ondersteunen ook enkele Kortrijkse vrijzinnige verenigingen. Het zijn er zes, de meest bekende zijn wellicht het Humantisch Verbond en het Willemsfonds. Deze verenigingen organiseren hier activiteiten, zoals bijvoorbeeld lentefeesten en afscheidsplechtigheden, maar ook externe verenigingen kunnen hier terecht. Momenteel zijn er 600 bezettingsmomenten per jaar in Mozaïek. Er zijn nu al activiteiten gepland tot eind dit én eind volgend jaar."Bekendheid"De werking staat er en alles draait hier heel goed. De huisverenigingen kunnen hier hun ding doen en dat is wat we in de toekomst zeker willen behouden. Verder wil ik ons centrum meer bekend maken. Ik heb niet het gevoel dat dat vandaag al het geval is, zeker niet bij jongeren. Een manier om dat te doen toenemen is bijvoorbeeld - nog méér dan nu - inzetten op de lentefeesten. Ik denk wel dat ons dat moet lukken. Ik heb alle vertrouwen in de ploeg die zich inzet voor onze dagelijkse werking. Dat is ook een van de redenen waarom ik mij kandidaat heb gesteld om voorzitter te worden." (NVH)Lees meer in Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad.