"Ik werd gecontacteerd door een vooraanstaand immobiliënkantoor. Ze vragen zich af hoe het komt dat men in Wervik blijkbaar zo soepel is in het toekennen van een sociale woning", aldus Sanne Vantomme. Hij las enkele passages uit de e-mail van de immobiliënmakelaar voor: "We krijgen een instroom van mensen van een vreemde origine komend uit Antwerpen, Gent, Brussel en van alle kanten van het land. Als wij als immokantoor vragen: waarom komen jullie naar Wervik, dan krijgen wij steevast hetzelfde frappante antwoor...

"Ik werd gecontacteerd door een vooraanstaand immobiliënkantoor. Ze vragen zich af hoe het komt dat men in Wervik blijkbaar zo soepel is in het toekennen van een sociale woning", aldus Sanne Vantomme. Hij las enkele passages uit de e-mail van de immobiliënmakelaar voor: "We krijgen een instroom van mensen van een vreemde origine komend uit Antwerpen, Gent, Brussel en van alle kanten van het land. Als wij als immokantoor vragen: waarom komen jullie naar Wervik, dan krijgen wij steevast hetzelfde frappante antwoord: voor de soepele regeling in Wervik. Ze weten in Brussel en Antwerpen dat ze in Wervik veel meer kans maken op een sociale woning.""We hebben een korte wachtlijst en hebben weinig impact op de toewijzingen, want daarvoor zijn we gebonden aan regels vanuit Brussel", aldus voorzitter Steve Dejan, die toegaf dat de diversiteit in de wijken toeneemt. "Onlangs werd een woning toegewezen aan iemand uit Francs Borains (gelegen in de Borinage, red). Ik stelde me daarbij persoonlijk vragen. Die man is een 65-plusser en had zich hier ingeschreven op de wachtlijst. Toen er een woning voor zijn leeftijdscategorie moest worden toegewezen, was hij de enige en stond hij dus automatisch helemaal bovenaan de wachtlijst."Het patrimonium van de socialehuisvestingsmaatschappij De Leie bestaat in totaal uit 1.406 woningen. Daarvan bevinden er zich 675 in Wervik en 228 in Geluwe. De rest onder meer in Avelgem, Kooigem, Wijtschate en Mesen. Het woningbestand in Wervik bestaat uit 13 procent sociale woningen. Sanne Vantomme had het ook over de taalvereisten en sociale fraude van huurders. "Ik zie in wijken een aantal woningen leegstaan omdat de bewoner inwoont bij zijn vriend of vriendin", merkte hij op. "Er wordt systematisch opgetreden tegen sociale fraude", gaf directeur Maxime Christiaen aan. "Meerdere dossiers hebben geleid tot een ontbinding van de huurovereenkomst. Met de politie en het arbeidsauditoraat zijn daarover trouwens gesprekken aan de gang."De bespreking duurde maar liefst een uur en drie kwartier. Zowel de voorzitter als de directeur maakten een goede beurt. Al kwam helemaal op het einde de aap uit de mouw toen burgemeester Youro Casier (SP.A) verwees naar zijn e-mail van mei vorig jaar en waarop hij nog altijd geen antwoord kreeg. De burgemeester vroeg naar het asbestbeheersplan van De Leie. "Er is daarvoor wel initiatief geweest. Dat werd besproken tijdens de algemene vergadering maar het is geen gemakkelijke materie", reageerde de directeur.(EDB)