Voorzitter Chris Cottyn is al 50 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis:“Vrijwilligers hebben nu meer inspraak”

Chris Cottyn. © Kurt De Schuytener
Carlo Herpoel
Carlo Herpoel Medewerker KW

Chris Cottyn is de trotse voorzitter van afdeling Kortrijk van het Rode Kruis. Hij werd vorige week samen met andere jubilarissen in de bloemetjes gezet. Chris is immers al 50 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis. Een eeuwigheid. “Ik ben de eindverantwoordelijke nu, maar gelukkig is het met zo’n sterke ploeg vlot, efficiënt en plezant werken.”

Voorzitter Chris Cottyn (65) is getrouwd met Lieve Van Craen (64). Het koppel heeft drie kinderen: Leen (38), Inge (36) en Koen (31). Chris studeerde Latijn-Grieks aan het voormalig Damiaancollege in Kortrijk. Hij werkte 41 jaar bij RTT – Belgacom – Proximus. Lieve is gepensioneerd kleuteronderwijzeres. Zijn enige hobby en tegelijkertijd passie is het Rode Kruis. Chris is een vrijwilliger in hart en nieren. Hij helpt in AZ Groeninge bij het onthaal en in de zorgbibliotheek.

Het begon op 15-jarige leeftijd. Chris volgde in Bissegem een cursus en sloot zich aan bij het Rode Kruis. Na een jaar verhuisde hij naar de afdeling in Heule. In 1975 engageerde Chris zich ook in de gewestelijke werking. “Deze werking heette ‘Gewestelijke geneeskundige troepen’. Door het volgen van tal van cursussen stroomde ik door tot ‘Adjunct Gewestelijk Verantwoordelijke’.”

Na het opdoeken van de gewestelijke werking stapte Chris over naar het provinciaal beleid. “Ik was verantwoordelijke, lesgever en instructeur voor alle opleidingen van de vrijwilligers binnen de medische hulpdiensten.” In 1998 stopte Chris op provinciaal niveau. Het was niet meer combineerbaar met zijn werk. “Ik focuste me opnieuw volledig op de werking in Heule. Eerst als ondervoorzitter en in 2003 werd ik voorzitter van deze lokale afdeling. Toen de afdelingen Heule, Bissegem en Kortrijk fuseerden tot één grote afdeling, RK Kortrijk, werd een nieuw bestuur opgericht met Patrick Vergote als voorzitter en ik als ondervoorzitter. In 2014 nam ik de voorzittersfakkel van Patrick over.”

Sterk team

Chris is al 8 jaar voorzitter van de grootste afdeling van West-Vlaanderen. Dat kan hij niet alleen. “Ik ben omringd door de teamverantwoordelijken van de PR, vorming, bloeddienst, bibliotheek, hulpdienst, uitleendienst, het jeugd-RK en enkele niet-teamgebonden vrijwilligers. Deze vormen ons bestuur. Ik ben de eindverantwoordelijke maar met zo’n sterke ploeg is het vlot, efficiënt en plezant werken.”

50 jaar Rode Kruis is niet niks. “De ramp met de Britse veerboot ‘Herald of Free Enterprise’ in 1987 is mij bijgebleven. We hebben daar het langst verbleven omdat we het sterkste gewest waren, zowel in aantal vrijwilligers, materialen als organisatie. In het mortuarium hebben we de families opgevangen begeleid en ondersteund. Bij de ontruiming van het schip assisteerden we tijdens de lijkschouwingen. Dit was een heftige, psychisch zware periode”, vertelt Chris. “Ik heb het Rode Kruis ook zien veranderen van een eerder militaire gesloten structuur naar een open structuur waar alle vrijwilligers inspraak en inbreng in hebben. Dat vind ik een goede evolutie.”

De ramp met de Britse veerboot ‘Herald of Free Enterprise’ in 1987 is mij bijgebleven

Chris stelde dit jaar verbaasd vast dat hij al 50 jaar vrijwilliger is. “De tijd vliegt. Ik heb geen spijt van mijn engagement. Ik kijk met plezier terug. Ik heb enkele pieken maar zeker ook dalen gekend bij het Rode Kruis. Nu zitten we in een positieve flow.”

Gewone vrijwilliger

Chris’ voorzittersmandaat verloopt eind 2024. “Dan zijn er weer verkiezingen. Ik stop daarna zeker als voorzitter omdat ik geen volledig mandaat meer kan uitoefenen. Bij het Rode Kruis mag je maar een mandaat uitoefenen tot 70 jaar. Maar van stoppen is geen sprake. Vanaf 2025 engageer ik me verder in de hoedanigheid van ‘gewone’ vrijwilliger.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.