In december 2017 lag dit dossier voor de inplanting van de 3 windmolens in Kaaskerke al op tafel. Toen adviseerde het college van burgemeester en schepenen nog negatief omwille van onvoldoende draagvlak. Het huidige dossier bevat een wijziging tegenover het vorige. De tiphoogte werd deze keer vastgelegd op 121 meter terwijl het in 2017 om windmolens van 121 tot 150 meter hoog ging. De inplanting van de 3 tur...

In december 2017 lag dit dossier voor de inplanting van de 3 windmolens in Kaaskerke al op tafel. Toen adviseerde het college van burgemeester en schepenen nog negatief omwille van onvoldoende draagvlak. Het huidige dossier bevat een wijziging tegenover het vorige. De tiphoogte werd deze keer vastgelegd op 121 meter terwijl het in 2017 om windmolens van 121 tot 150 meter hoog ging. De inplanting van de 3 turbines blijft in dit dossier gelijk.Tijdens het openbaar onderzoek werden 543 bezwaren ingediend, waaronder 144 positieve. Het stadsbestuur hield hiermee rekening in haar adviesvorming. Ze wil wel dat een aantal aspecten bijkomend worden onderzocht voor de provincie een besluit neemt. Het college wil laten onderzoeken of de inplanting kan worden gewijzigd verder weg van de bebouwing. In het dossier staat dat inwoners bij een van de drie molens kunnen participeren via aandelen. Het college wil dat Beauvent en Elicio bekijken of participatie door bedrijven mogelijk is in de overige twee windmolens. Op vandaag werd enkel de slagschaduw bij de woningen in kaart gebracht. Het college vraagt om die slagschaduw ook voor de andere gebouwen (en dus voor de bedrijven en vakantiewoningen) in kaart te brengen. Als laatste wil het college graag weten in welke mate verzilting bij bronbemaling een negatief effect kan hebben op de bodem.De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend en wordt beslist op provinciaal niveau. De provincie verklaarde het dossier volledig en ontvankelijk waarna het openbaar onderzoek werd opgestart. In deze periode werden ook verschillende adviesvragen gericht, o.a. naar het Departement Omgeving, Infrabel, het Agentschap Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij, Westkustpolder, ... en dus ook aan de stad Diksmuide. De adviezen en ingediende bezwaren worden gebundeld besproken en behandeld door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, waarna de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een definitieve beslissing neemt over het dossier. Die beslissing valt uiterlijk op 17 maart 2020. (red)