Walter was getrouwd met Marie-Jeanne Devolder, met wie hij in de Stijn Streuvelslaan woonde. Hij had een zoon en twee kleinzonen. Hij is onverwacht gestorven aan een longaandoening.

Nationale topper in veldlopen en 3.000 meter steeple

Walter is in de jaren vijftig en zestig een topatleet geweest. Hij was een van de allerbeste veldlopers die Houtland Atletiekclub in zijn rangen heeft gehad en behoorde tot de absolute top van België. Hij werd viermaal West-Vlaams kampioen en nam twee keer deel aan het wereldkampioenschap veldlopen. Ook op de atletiekbaan presteerde hij ijzersterk. In 1964 won hij op de Belgische kampioenschappen zilver in de 3.000 meter steeple op slechts zeven seconden van de toenmalige wereldrecordhouder en Olympische kampioen Gaston Roelants. Laatstgenoemde, die een jaar ouder is, is trouwens altijd een goede vriend van de Torhoutenaar gebleven.

Walter heeft zich als leraar lichamelijke opvoeding 38 jaar over de atletiekwerking van het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut en het VTI ontfermd (nu Scholengroep Sint-Rembert). Zijn schoolploegen presteerden ijzersterk en behoorden tot de beste van het hele land. In het lesgeven legde hij graag de klemtoon op de atletieknummers. Hij betreurde het als zijn favoriete sport in de media en bij het grote publiek niet naar waarde geacht werd.

Als voorzitter, secretaris en trainer is hij dertig jaar de bezieler van Houtland AC geweest. Die club behoorde onder zijn leiding tot de drie beste Belgische atletiekverenigingen.

Sint-Rembertcorrida en Kortemark Loopt

Meer dan twintig keer heeft Walter de Torhoutse Sint-Rembertcorrida georganiseerd. De eerste corrida had plaats op 31 december 1989, maar vrij snel verschoof hij de datum naar het voorjaar. Toen hij niet meer bij de organisatie van de Torhoutse corrida betrokken was, organiseerde hij nog acht keer 'Kortemark Loopt' in de genoemde gemeente. Pas in 2018 zette hij een punt achter die sporthappening.

Ook toen hij al de 70 jaar voorbij was en de 80 jaar in zicht kwam, bleef Walter joggen om zijn lichaam fit en gezond te houden. Hij was een grote pleitbezorger van het joggingpad in Groenhovebos, dat in september 2009 mede onder zijn impuls geopend werd. Hij werd tijdens de plechtigheid die met de opening gepaard ging, de man genoemd die zijn volk leerde lopen.

"Als ik ooit sterf, mogen ze op mijn grafzerk beitelen dat ik de mensen heb proberen te bekeren tot de gezonde loopsport", zei hij recent nog. De Torhoutenaar heeft effectief enorme inspanningen geleverd om de bevolking aan het joggen en het hardlopen te krijgen.

De uitvaart heeft plaats in beperkte kring. Enkel mensen met een uitnodiging kunnen de dienst bijwonen (begr. Logghe Kortemark).

Walter was getrouwd met Marie-Jeanne Devolder, met wie hij in de Stijn Streuvelslaan woonde. Hij had een zoon en twee kleinzonen. Hij is onverwacht gestorven aan een longaandoening.Walter is in de jaren vijftig en zestig een topatleet geweest. Hij was een van de allerbeste veldlopers die Houtland Atletiekclub in zijn rangen heeft gehad en behoorde tot de absolute top van België. Hij werd viermaal West-Vlaams kampioen en nam twee keer deel aan het wereldkampioenschap veldlopen. Ook op de atletiekbaan presteerde hij ijzersterk. In 1964 won hij op de Belgische kampioenschappen zilver in de 3.000 meter steeple op slechts zeven seconden van de toenmalige wereldrecordhouder en Olympische kampioen Gaston Roelants. Laatstgenoemde, die een jaar ouder is, is trouwens altijd een goede vriend van de Torhoutenaar gebleven.Walter heeft zich als leraar lichamelijke opvoeding 38 jaar over de atletiekwerking van het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut en het VTI ontfermd (nu Scholengroep Sint-Rembert). Zijn schoolploegen presteerden ijzersterk en behoorden tot de beste van het hele land. In het lesgeven legde hij graag de klemtoon op de atletieknummers. Hij betreurde het als zijn favoriete sport in de media en bij het grote publiek niet naar waarde geacht werd.Als voorzitter, secretaris en trainer is hij dertig jaar de bezieler van Houtland AC geweest. Die club behoorde onder zijn leiding tot de drie beste Belgische atletiekverenigingen.Meer dan twintig keer heeft Walter de Torhoutse Sint-Rembertcorrida georganiseerd. De eerste corrida had plaats op 31 december 1989, maar vrij snel verschoof hij de datum naar het voorjaar. Toen hij niet meer bij de organisatie van de Torhoutse corrida betrokken was, organiseerde hij nog acht keer 'Kortemark Loopt' in de genoemde gemeente. Pas in 2018 zette hij een punt achter die sporthappening.Ook toen hij al de 70 jaar voorbij was en de 80 jaar in zicht kwam, bleef Walter joggen om zijn lichaam fit en gezond te houden. Hij was een grote pleitbezorger van het joggingpad in Groenhovebos, dat in september 2009 mede onder zijn impuls geopend werd. Hij werd tijdens de plechtigheid die met de opening gepaard ging, de man genoemd die zijn volk leerde lopen."Als ik ooit sterf, mogen ze op mijn grafzerk beitelen dat ik de mensen heb proberen te bekeren tot de gezonde loopsport", zei hij recent nog. De Torhoutenaar heeft effectief enorme inspanningen geleverd om de bevolking aan het joggen en het hardlopen te krijgen.De uitvaart heeft plaats in beperkte kring. Enkel mensen met een uitnodiging kunnen de dienst bijwonen (begr. Logghe Kortemark).