Voortbestaan van Tijl en Nelepad wordt bedreigd

Het Tijl- en Nelepad werd in de jaren’70 uitgestippeld, maar dreigt nu te verdwijnen. (foto Coghe) © Foto Coghe
Redactie KW

Het gemeentelijke Tijl en Nelepad maakt integraal deel uit van Ichtegem en voert wandelaars langs de mooiste plekjes van de gemeente. Helaas heeft een nieuwe eigenaar in de historische wijk Vijver een gedeelte van het pad afgesloten voor passanten, waardoor het nu dreigt te verdwijnen. Het gemeentebestuur bekijkt de zaak.

Het gemeentelijke Tijl en Nelepad vindt haar oorsprong op een parcours dat door de KSA midden de jaren ‘70 werd uitgestippeld en maakt als het ware deel uit van het Ichtegemse DNA. Het werd dan ook door toenmalig burgemeester Dupon op 23 mei 1976 plechtig ingehuldigd. Het pad voert de wandelaar langs de mooiste plekjes van Ichtegem. Echter, enkele weken geleden werd een gedeelte in de historische wijk Vijver door een nieuwe eigenaar voor passanten afgesloten. Het gemeentebestuur reageerde door betrokken eigenaar te contacteren en kreeg uiteindelijk een schrijven in de bus met de vraag om alle verwijzingen naar het pad en de bewegwijzering te verwijderen. Het bestuur steunt nu op een wet over publieke erfdienstbaarheid om het pad te behouden.

19de eeuw

Amateur heemkundige Jaak Knudde, die in de wijk Vijver opgroeide en de situatie zeer goed kent, is bezorgd en hoopt op het behoud van het pad. “Inderdaad, ik heb ook het nieuws gehoord over het wandelpad Vijver-Beukendreef”, getuigt Jaak Knudde. “Geen doorgang meer verlenen aan de wandelaars of fietsers is een zeer spijtige en drastische beslissing. Toch hebben we uiteraard respect voor iemands eigendom. Mijn roots liggen op het Vijvertje en als hobby-heemkundige heb ik veel interesse voor die plaats. Mijn voorouders zijn er komen wonen omstreeks het jaar 1811. Mijn vader is er geboren in 1916. Het wandelpad is gelegen naast een vroegere hofstede – nu woonhuis – en het gebruik ervan werd steeds gedoogd door de eigenaars. Dit al vanaf de 19de eeuw. Het wandelpad ontsloot de woonwijk het Vijvertje aan de noordkant. De toenmalige bewoners konden via het wandelpad vrij naar de vele prachtige dreven die steeds toegankelijk werden gesteld door die eigenaars, ook voor wandelaars en fietsers. Onder meer door de adellijke familie baron de Crombrugghe de Looringhe. Ze konden ook via diezelfde doorgang naar hun groentetuin. Tal van bewoners van het Vijvertje hadden generaties lang een stukje land in pacht van baron de Crombrugghe de Looringhe, waar ze hun aardappelen en groenten op kweekten. Die verschillende percelen – hun stukje land van de baron – waren gelegen aan het Eikenbosje. Dit wandelpad was de toegangsweg naar hun stukje grond. Het gaf ook toegang tot de Vossebeek, destijds een bron van water voor een deel van hun levensonderhoud. Er werd ook sprokkelhout uit de bossen gehaald voor hun verwarming. De 19de-eeuwse bewoners van het Vijvertje waren landarbeiders, werkten bij de boeren en namen het wandelpad en de dreven om naar hun werk te gaan. Ik ben bijna 70 jaar en heb het gebruik van het wandelpad altijd geweten. Hopelijk blijft het bestaan.”

Dossier

“We hebben een dossier samengesteld om aan te tonen dat het pad al meer dan 30 jaar gebruikt wordt en dit aan de gemeenteraad voorgelegd”, vertelt burgemeester Lieven Cobbaert. “Als een pad al zo lang in gebruik is, ontstaat er volgens de wetgeving van ambtswege een publiekelijk recht van doorgang. Dit standpunt van de gemeente hebben we aan alle omliggende bewoners opgestuurd. Op dit moment weten we nog niet of de betrokken eigenaar in beroep gaat tegen deze beslissing. We hopen dat de eigenaar onze argumentatie, in het belang van het publiek, volgt.” De eigenaar wilde geen commentaar geven. (RI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.