In de Albrecht Rodenbachstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Weggevoerdenstraat en de Robert Bultynckstraat wordt een wegversmalling aangebracht om de snelheid in de wijk naar beneden te halen. Er wordt ook een zone 30 ingevoerd in deze wijk in de Albrecht Rodenbach-, Weggevoerden-, Robert Bultynck- en Jacob Van Maerlantstraat. In de Weststraat, ter hoogte van het kruispunt met het fietspad van de Bruinbeek, wordt een fietsoversteek aangebracht. Het fietspad dat...

In de Albrecht Rodenbachstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Weggevoerdenstraat en de Robert Bultynckstraat wordt een wegversmalling aangebracht om de snelheid in de wijk naar beneden te halen. Er wordt ook een zone 30 ingevoerd in deze wijk in de Albrecht Rodenbach-, Weggevoerden-, Robert Bultynck- en Jacob Van Maerlantstraat. In de Weststraat, ter hoogte van het kruispunt met het fietspad van de Bruinbeek, wordt een fietsoversteek aangebracht. Het fietspad dat de Bruggestraat verbindt met het Van Phlotoplein en de Doelstraat - naast de Rouge é Blanc - wordt veel gebruikt door fietsers. In de Bruggestraat, ter hoogte van het fietspad richting Doelstraat, wordt een fietsoversteek gemarkeerd. Op de Elfjulisingel, ter hoogte van de wegversmalling tussen de Hazelaar- en de Olmenstraat, wordt er een voetgangersoversteek aangebracht. Ze komt er een veilige oversteekplaats aan de woonwijken, die ontsluiten op de Elfjulisingel naar het speelplein aan de overzijde.Veel kinderen komen onder begeleiding van een volwassene met de fiets naar school en worden aan de schoolpoort opgehaald. Om de voetgangers niet meer te hinderen is het wenselijk om de wachtende ouders hun fiets te laten stallen. Daarom wordt een parkeerplaats, ter hoogte van de gemeenteschool, omgevormd naar een fietsparkeerplaats. "De verkavelingen Hof van Commerce, Anzegemse Route en Molenhoek worden ingericht als woonerven. Hier is de snelheid beperkt tot 20 km/uur. Voetgangers mogen er de volledige breedte van de openbare weg gebruiken en ook spelen is toegelaten op de openbare weg. Veel jonge gezinnen zijn in de Vlaswijk komen wonen. Het invoeren van een zone 30 is hier aangewezen", zegt schepen van mobiliteit Trui Lambrecht. "De maximale snelheid in de Vierbunderwijk is nog steeds 50 km/uur. Dit zijn alle straten binnen de zone Izegem-/Roze- en Spoorwegstraat. Een snelheidsbeperking van 30 km/uur moet in deze wijk bijdragen tot een veiliger omgeving voor de zwakke weggebruiker. De politiezone Midow zal ook handhaven in de wijken en woonerven. Op de gemeentelijke website worden de maandelijkse cijfers van de snelheidscontroles gepubliceerd. Zo willen we de inwoners sensibiliseren om de snelheid aan te passen. De maximale snelheid in de Boswijk is nog steeds 50 km/uur. Om de leefbaarheid te verbeteren, is het aangewezen om een zone 30 in te voeren." (Patrick D.)