Door Nico Speleers
...

Door Nico SpeleersVier jaar geleden werd in Kuurne besloten om af te stappen van de klassieke herdenkingen ter ere van 11 november. In plaats daarvan kwam een fakkeltocht om de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers van de beide wereldoorlogen te eren. Wat kleinschalig begon, is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig initiatief dat daarbij de steun krijgt van alle Kuurnse geloofsgemeenschappen en een apotheose kent in de omgeving van de vele graven van de oorlogsslachtoffers op de gemeentelijke begraafplaats van Kuurne. "In tegenstelling tot voorgaande edities zal de drumband van de Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt ditmaal de fakkeltocht niet voorafgaan", vertelt Wilfried Dujardin van het organiserend comité. "Bewust willen we van dit herdenkingsmoment een stille optocht maken met een luide boodschap: de Kuurnse personen die gestreden hebben voor ons, niet vergeten. Daarnaast willen we met onze optocht ook bij de jeugd deze zwarte bladzijden uit onze geschiedenis levendig houden." De vredestocht gaat van start op zondag 10 november om 18.55 uur aan Hoeve Vandewalle en trekt dan vervolgens richting de begraafplaats van Kuurne waar een herdenkingsceremonie gepland staat. "Naast de 200 fakkels die zullen verdeeld worden onder de deelnemers, zullen tevens ook een 250-tal vuurpotten verspreid staan op de Kuurnse begraafplaats", gaat Wilfried verder. "We voorzien tevens ook wat sfeerverlichting op de begraafplaats en een piper zorgt voor wat achtergrondmuziek op het ogenblik dat de namen van de Kuurnse oorlogsslachtoffers worden voorgelezen." "Een van de hoogtepunten van de herdenking wordt ongetwijfeld het voorlezen van het verhaal van de Kuurnse Julien Mailfait, die op amper 20-jarige leeftijd gefusilleerd werd door de Duitsers. Julien dacht dat dat de Duitsers voorgoed weg waren. Het leven werd hernomen en heel wat mensen woonden de Heilige mis bij in de kerk van Leopoldsburg. Toen hij later op de dag naar zijn aangewezen logement trok, zag hij samen met zijn makkers een groep van zes Duitse soldaten, leunend op hun fiets. Toen ze echter te dicht bij de Duitsers kwamen, kregen ze het bevel hen met opgegeven armen te volgen, waarna een executie door de SS volgde langs een modderige sloot. Een dag later kwam de beslissende bevrijding." Ook voor deze editie kan men opnieuw beroep doen op het gemeentelijk feestcomité voor onder meer het uitdelen van de fakkels. Op het einde van het herdenkingsmoment zal aan alle aanwezigen worden gevraagd om een roos op een van de graven van de oorlogsslachtoffers te leggen. Het herdenkingsmoment wordt ook dit jaar opnieuw afgesloten met de bedeling van gratis soep aan alle aanwezigen aan de uitgang van de begraafplaats.