De toren zelf maakte deel uit van het Walradarketensysteem, dat vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw de erg drukke scheepvaart voor onze kust en op de Westerschelde 24 op 24 uur nauwlettend...

De toren zelf maakte deel uit van het Walradarketensysteem, dat vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw de erg drukke scheepvaart voor onze kust en op de Westerschelde 24 op 24 uur nauwlettend opvolgt. Het was meteen de eerste van de 22 torens die staan opgesteld tussen Oostende en Antwerpen, naast de 5 bemande torens. Sinds een paar jaar wordt die functie in Oostende overgenomen door de nieuwe, meer dan 50 meter hoge toren op de kop van de oostelijke strekdam.De afbraak van de toren kadert in het geïntegreerd plan kustverdediging en maritieme toegankelijkheid Oostende. Daarbij wordt de havengeul op die plaats tot maximum 145 meter breder zodat grotere schepen veiliger en vlotter de haven van Oostende kunnen bereiken. Op dinsdag 17 december begint de afbraak van de 30 meter hoge toren die van boven naar beneden in stukjes zal worden genepen. De afbraak van de toren zal je het best kunnen zien vanop het pas gerenoveerde Westerstaketsel en vanop de oostelijke havendam.(ML)