"Beslissing genomen in de federale regering op voorstel van de staatssecretaris voor asiel en migratie", noteert hij op Facebo...