"Beslissing genomen in de federale regering op voorstel van de staatssecretaris voor asiel en migratie", noteert hij op Facebo...

"Beslissing genomen in de federale regering op voorstel van de staatssecretaris voor asiel en migratie", noteert hij op Facebook. "Er komt een tijdelijk noodcentrum voor asielzoekers in de ex-kazerne van Sijsele voor een capaciteit van 400 personen. Het betreft een tijdelijke opvang van vluchtelingen georganiseerd door het Rode Kruis in samenwerking met Fedasil. De eerste vergaderingen hebben plaatsgehad. We informeren zo snel mogelijk de bevolking. De toekomstige nabestemming van de kazerne blijft behouden." Die nabestemming zal het domein in drie luiken verdelen en zowel focussen op wonen en werken als op recreatie.(FJA)