In 2018 werd de voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge in de Loofstraat verkocht. Compagnie Het Zoute werkt in overleg met Stad Kortrijk verder aan het masterplan. De site zal de komende jaren getransformeerd worden tot een gemengd project met appartementen en stadswoningen, in combinatie met ruimte voor kantoren, handel en horeca. Hoe die nieuwe invulling in detail vorm zal krijgen, wordt de kom...

In 2018 werd de voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge in de Loofstraat verkocht. Compagnie Het Zoute werkt in overleg met Stad Kortrijk verder aan het masterplan. De site zal de komende jaren getransformeerd worden tot een gemengd project met appartementen en stadswoningen, in combinatie met ruimte voor kantoren, handel en horeca. Hoe die nieuwe invulling in detail vorm zal krijgen, wordt de komende maanden duidelijk.Maar de gebouwen in de Loofstraat staan dus al enige tijd leeg. Gezien er wat overlast is op de site wordt het voormalige ziekenhuis binnenkort gesloopt. Maandag 6 juli startte de aannemer met enkele voorbereidende werken, de effectieve afbraakwerken gaan van start na het bouwverlof."De start van de afbraakwerken kondigt een volgende fase aan van de herontwikkeling van de oude ziekenhuissite", oppert schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). "Ondertussen wordt er verder gewerkt aan het masterplan en de opmaak van het RUP. Ook daarover zal er ten gepaste tijde gecommuniceerd worden. De stad zal blijven waken over de kwaliteit van de herontwikkeling van deze site als groene woonomgeving rond het beschermde park."De stad houdt eraan om de buurtbewoners in alle fasen van het project transparant te informeren. Daarom wordt er door de ontwikkelaar op dinsdag 14 juli een infomoment georganiseerd over de sloopwerken. Er zal een korte presentatie worden gegeven over de fasering en de mogelijke impact van de sloopwerken. Aansluitend is er ruimte voorzien voor vragen. Gezien de coronamaatregelen wordt het infomoment georganiseerd in verschillende sessies van telkens een half uur, voor een beperkte groep en mits respect van de veiligheidsvoorschriften. Concreet gaan de verschillende sessies doorlopend door van 14 tot 20 uur in het Rhizo Lyceum OLV Vlaanderen aan de Beverlaai 75. De projectontwikkelaar, de aannemer en de stad zullen aanwezig zijn om op eventuele vragen te antwoorden. Inschrijven vooraf is verplicht via afbraakgroeninge.be