Het oude gebouw moet plaats maken voor een nieuwbouwproject dat naast dienstruimtes eveneens tien eenpersoonskamers, vier tweepersoonskamers en vier zorgflats zal omvatten. Tevens zal er naast het nieuwe gebouw bijkomende parkeergelegenheden gecreëerd worden.
...

Het oude gebouw moet plaats maken voor een nieuwbouwproject dat naast dienstruimtes eveneens tien eenpersoonskamers, vier tweepersoonskamers en vier zorgflats zal omvatten. Tevens zal er naast het nieuwe gebouw bijkomende parkeergelegenheden gecreëerd worden. "De effectieve afbraakwerken zullen vermoedelijk in september van start gaan", vertelt directrice Sonja Vertriest. "Ondanks de omvang van de geplande werken zullen deze voor onze bewoners zelf een minimum aan hinder teweegbrengen."Het huidige onthaal aan de hoofdingang wordt gesloten en vervangen door een pop-uponthaal ter hoogte van de kapel. "Ook onze ingang zelf zal tijdens de werkzaamheden verschuiven, aangezien de zone gelegen aan de huidige hoofdingang een volledige werfzone zal worden. De hoofdingang wordt dan ook verplaatst richting kapel (parking centrum voor dagverzorging) of via de ingang G-blok." In het nieuwe gebouw zal alvast in meer ruimte voorzien worden voor het personeel, zodat het ook voor hen aangenamer zal worden. "Daarnaast komen er ook meer en grotere leefruimtes voor onze bewoners, aangezien we daar nu een groot tekort aan hebben."Lees verder onder het bouwplanHet was op initiatief van de toenmalige burgemeester van Kuurne, de heer Iserbyt, en de zusters Onze Lieve Vrouw Gasthuis uit Poperinge dat er vanaf 1895 zorg voor bejaarden en wezen werd opgestart in Kuurne. In 1952 werd vervolgens het A-blok gebouwd en in gebruik genomen als materniteit.Na de sluiting van dat 'moederhuis' eind 1968 werd dat gedeelte omgevormd tot rusthuis en klooster. Heden verblijven er nog steeds zes zusters in het rusthuis, die met spijt in het hart het A-blok zien verdwijnen. De geplande werkzaamheden zullen een tweetal jaar in beslag nemen. (BRU)