Brugge wordt, zoals de meeste steden en gemeenten, zeker in West-Vlaanderen, de meest windrijke provincie, stevig bevraagd om nieuwe windturbines toe te staan. Zo was er ook een aanvraag om windturbines te plaatsen in de Patentestraat in Lissewege. De stad gaf hiervoor eerder al negatief advies. "De raad voor vergunningsbetwistingen treed de stad nu bij ...

Brugge wordt, zoals de meeste steden en gemeenten, zeker in West-Vlaanderen, de meest windrijke provincie, stevig bevraagd om nieuwe windturbines toe te staan. Zo was er ook een aanvraag om windturbines te plaatsen in de Patentestraat in Lissewege. De stad gaf hiervoor eerder al negatief advies. "De raad voor vergunningsbetwistingen treed de stad nu bij in dit advies, zegt schepen Franky Demon.In maart 2018 gaf het Brugs schepencollege een ongunstig advies aan de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie voor het bouwen van drie windturbines in de Patentestraat. "We vinden dat windturbines niet lukraak mogen geplaatst worden", zegt Franky Demon. "Daarom hanteert de stad een duidelijke afbakening tussen industriegebied en stadslandschappen waar de bedrijvigheid vanuit de verte voelbaar is. Deze windmolens zouden temidden van het polderlandschap geplaatst worden, wat voor ons niet kan. We willen onze schaarse ruimte zoveel mogelijk vrijwaren".Ondanks dit ongunstig advies verleende de Deputatie deze vergunning toch. De Stad ging tegen deze beslissing in beroep waarna de bevoegde minister eind november 2018 toch een vergunning verleende, weliswaar onder voorwaarde dat de ashoogte beperkt zou worden tot 90 meter. De stad diende daarna een verzoekschrift tot vernietiging in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De stad kreeg nu gelijk in deze procedure en de vergunning werd vernietigd. De bevoegde minister heeft nu vier maanden de tijd om een nieuwe beslissing te nemen."Het is duidelijk dat een lokale en mogelijks zelfs een bovenlokale ruimtelijke aanpak noodzakelijk is. Het structureel inplannen van locaties waar het plaatsen van windturbines al dan niet mogelijk zijn lijkt een betere werkwijze. Er is nood aan een windmolenplan", besluit Franky Demon.