Op 14 oktober 2013 voerde de gemeenteraad het verbod op nieuwe studentenkamers in. Er was toen een overaanbod van zo'n 600 kamers. Vandaag geven de hogeronderwijsinstellingen het signaal dat Kortrijk een tekort aan studentenkamers kent.
...

Op 14 oktober 2013 voerde de gemeenteraad het verbod op nieuwe studentenkamers in. Er was toen een overaanbod van zo'n 600 kamers. Vandaag geven de hogeronderwijsinstellingen het signaal dat Kortrijk een tekort aan studentenkamers kent. "De Kortrijkse hogescholen en universiteiten bloeien. De bestaande campussen breidden de laatste jaren uit en er zijn enkele nieuwe nicherichtingen bijgekomen die een internationaal studentenpubliek met huisvestingbehoefte aantrekken", klinkt het onder andere bij Howest en Vives.Sinds het academiejaar 2012-2013 is het aantal ingeschreven studenten in Kortrijk gestegen van 9.308 naar 15.275. Door die groei is het overaanbod aan studentenkamers inmiddels weggewerkt. Volgens verschillende prognoses zal dat aantal de komende jaren nog verder stijgen. "Indien we uitgaan van een voorzichtige inschatting van 25% kotstudenten (Het percentage kotstudenten schommelt van circa 20% bij Vives die een hoog aantal graduaatstudenten kent die zelden op kot gaan tot 33% bij Howest en UGent die studenten van over gans Vlaanderen en het buitenland aantrekken) betekent dat er binnen twee jaar een vraag zal zijn naar 4.210 tot 4.620 studentenkamers", aldus schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). Maar tussen een aanvraag tot omgevingsvergunning en de uiteindelijke oplevering van een studentenhuis verstrijkt gemakkelijk een periode van twee jaar. Momenteel telt Kortrijk 2.958 erkende studentenkamers. Zo is er binnen twee jaar dus een aanzienlijk tekort tussen de 1.252 en 1.662 studentenkamers. "Daarom is beslist om het vorbod op koten bouwen tijdelijk te lossen."Het verbod wordt dus opgeheven, maar niet volledig. Het gaat om een tijdelijke opheffing gedurende één schooljaar tot 30 juni 2021. Na 30 juni 2021 volgt een evaluatie waarbij gekeken wordt hoeveel vergunningen en uitbatingsvergunningen zijn afgeleverd voor nieuwe studentenkamers en hoe het aantal studenten effectief evolueert."Een groot overaanbod zoals in 2013 moet absoluut vermeden worden. Nieuwe studentenhuisvesting zal enkel kunnen binnen de deelgemeente Kortrijk (postcode 8500). De nieuwe koten moeten bovendien de Campussen op Hoog Kortrijk en in het centrum versterken", aldus schepen Maddens. Ook de woningtypetoets en de Algemene Stedenbouwkundige Verordening (waaronder de bescherming van te behouden eengezinswoningen, de minimale kwaliteitsvereisten, enz.) blijven van toepassing op alle aanvragen tot studentenhuisvesting. Dat wil zeggen dat je niet zo maar een gezinswoning kan verbouwen tot een kot. Iets wat vroeger wel vaak gebeurde. Bovendien moet de buurt waarin het kot gebouwd wordt, daar ook mee akkoord gaan.