Freddy Bauwen overleed thuis op 6 april, hij had de dag voordien nog zijn verjaardag gevierd. Freddy werd geboren op 5 april 1944. Freddy was ongehuwd en was vele jaren actief als medewerker in het Ieperse archief. Een bijzonder volks en geliefd figuur. Hij wordt zaterdag 11 april begraven op de stedelijke begraafplaats van Ieper.
...

Freddy Bauwen overleed thuis op 6 april, hij had de dag voordien nog zijn verjaardag gevierd. Freddy werd geboren op 5 april 1944. Freddy was ongehuwd en was vele jaren actief als medewerker in het Ieperse archief. Een bijzonder volks en geliefd figuur. Hij wordt zaterdag 11 april begraven op de stedelijke begraafplaats van Ieper.Freddy bleef ook na zijn pensioen actief, want een paar maanden geleden leverde Freddy nog talrijke illustraties voor het boek 'Onsterfelijke Ieperse figuren' van zijn vriend Staf Verheye. Met Freddy verliest historisch minnend Ieper immers een echte volksfiguur. Nochtans startte Freddy zijn loopbaan niet in het archief, maar wel bij wat toen nog de RTT werd genoemd. Hij startte er als veertienjarige als telegrambesteller, toen nog met de fiets. Later kreeg hij een functie die hem niet meer de straat opstuurde, maar toen al had Freddy heel veel interesse voor genealogie. Zijn vrienden Roger Verheye, Staf Verheye en Georges Carlier maakten daar dankbaar gebruik en spoorden hem aan om talrijke genealogische werken te publiceren. Pas in 1999 kon Freddy beroepshalve in het nieuw opgerichte Stadsarchief aan de slag. Freddy had via de genealogie ook belangstelling gekregen voor de plaatsen waar bekende figuren eindigen. Geen enkele persoon was dan ook zo vertrouwd met het oudste gedeelte van de Ieperse begraafplaats als Freddy Bauwen. Zijn publicatie over de concessies op de Ieperse begraafplaats uit 2008 wordt ook nu nog in het archief vaak ter hand genomen. "Freddy Bauwen heeft zeker zijn stempel gedrukt op het heropgerichte Stadsarchief. Hij zal ongetwijfeld in de archieven blijven voortleven." zo besluit zijn vroegere baas archivaris Rik Opsommer. (HV)