Volgende restauratiefase voor de Transfo-site in Zwevegem

Transfo is de naam van de verrassende herbestemming van een oude elektriciteitscentrale, gelegen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. © gf
Redactie KW

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de volgende restauratiefease van de Transfo-site in Zwevegem. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 591.471,69 euro toe. “Dit is het vierde deel van de premie uit de meerjarenovereenkomst 2019-2023. In totaal is er 3.173.990,67 euro voorzien om van de Transfo-site een aantrekkelijk plek te maken waar vergaderingen, conferenties of tentoonstellingen kunnen doorgaan”, zegt minister Diependaele.

De restauratiewerken aan het administratief gebouw en aan de opzichterswoning op de Transfo-site kunnen starten. Het zijn allebei vrijstaande gebouwen. Voor beide gebouwen is nog geen nieuwe bestemming voorzien. Dat gebeurt na de restauratie overeenkomstig het goedgekeurde beheersplan. De gevels, de daken en het interieur van de gebouwen worden opgeknapt om het behoud van erfgoedwaarde ervan te kunnen verzekeren, en om ze een nieuwe invulling te kunnen geven. Het gaat telkens om werken aan de buitenschil (gevels, gevelschrijnwerk, dakbedekking, …). In het administratief gebouw wordt ook binnenisolatie geplaatst achter de bestaande muren. De integrale vloerroostering wordt vernieuwd en waardevolle elementen uit het interieur (onder andere de vloertegels) worden gedemonteerd om nadien opnieuw te plaatsen. Bij de opzichterswoning worden storende aanbouwen achteraan en langs de rechterzijgevel gesloopt, waarna die geveldelen worden hersteld.

Herbestemming van de Transfo-site

Transfo is de naam van de verrassende herbestemming van een oude elektriciteitscentrale, gelegen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. Om dit industriële erfgoed een toekomst te geven zoekt de gemeente Zwevegem samen met partners naar een duurzame en gedragen herbestemming van alle gebouwen.

Industrieel erfgoed

Het project heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. De bezoeker krijgt een beeld van de manier waarop een historische elektriciteitscentrale functioneerde. Op de erfgoedsite werkten ooit bijna duizend mensen om de hele regio van elektriciteit te voorzien. Een belangrijk deel van de herbestemming is al gerealiseerd: de centrale doet dienst als evenementenhal, de stookolietank is een duiktank en het nieuwe transfo-gebouw wordt een bedrijfsgebouw.

Tussen 2019 en 2023 verlegt de focus van de restauratiewerken zich van de centrale gebouwencluster (machinezaal, ketelhuizen en het nieuwe transfo-gebouw) naar de rest van de site: de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning en het gebouw ‘Elia.’ Ze maken deel uit van het restauratieplan, net als kleinere gebouwen zoals het werkhuis van de elektriekers, het brandweerarsenaal, de loods, het locomotiefgebouw en de bunker.

De Transfo-site is door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen, zoals de machinezaal, en door de gaafheid van de site als geheel, een unieke erfgoedsite in Vlaanderen. De site is sinds 1999 beschermd als monument.

Achtergrondinformatie

De site is erkend als open erfgoed. Dat betekent dat het een inspirerend voorbeeld is voor de ontwikkeling en openstelling van andere sites waar men een evenwicht tracht te zoeken tussen de erfgoedwaarden en de openstelling. Het is een label voor bezoekers die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle, toegankelijke, opengestelde erfgoedsites.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.