"Zes jaar geleden werd ik verantwoordelijke schepen van feestelijkheden, daaronder vielen ook de kermissen", zegt schepen Marleen Soete. "Langemark had geen kermiscomité, er waren wel enkele privé-initiatieven zoals de avondmarkt, organisaties van cafés, streekbierenavonden. Toch ontbraken er zaken die door een kermiscomité georganiseerd waren."
...