Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, is duidelijk: "Onze bedrijven moeten zoveel mogelijk blijven draaien, natuurlijk binnen de regels die de overheid ons oplegt. Daarom moeten werknemers uit Frankrijk ons land binnen kunnen en moeten onze bedrijven hun producten kunnen blijven uitvoeren naar en grondstoffen kunnen blijven invoeren vanuit het buitenland. Franse werknemers die in onze bedrijven komen werken, zijn verplicht om steeds twee attesten bij zich te dragen die aantonen dat zij op weg zijn naar hun werkplaats in West-Vlaanderen."

Een Franse werknemer die in België komt werken moet steeds een 'attestation de déplacement dérogatoire' bij zich hebben (zelf in te vullen), net als een 'justificatif de déplacement professionel' (door de werkgever in te vullen). Deze twee documenten worden door de Franse overheid ter beschikking gesteld.

"Onze West-Vlaamse bedrijven hebben hun Franse werknemers broodnodig. Denk maar aan de vele Fransen die dagelijks komen werken in onze voedingsbedrijven, Franse technische operatoren die aan de slag zijn in andere bedrijven... Zij zorgen er mee voor dat essentiële voorzieningen en producten elke dag opnieuw geproduceerd en uitgeleverd worden. Dit moet absoluut zo blijven."

Voka West-Vlaanderen wijst er ook nogmaals op dat de sluiting van de landsgrenzen het grensoverschrijdend transport van goederen onder geen beding zal hinderen.

Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen, is duidelijk: "Onze bedrijven moeten zoveel mogelijk blijven draaien, natuurlijk binnen de regels die de overheid ons oplegt. Daarom moeten werknemers uit Frankrijk ons land binnen kunnen en moeten onze bedrijven hun producten kunnen blijven uitvoeren naar en grondstoffen kunnen blijven invoeren vanuit het buitenland. Franse werknemers die in onze bedrijven komen werken, zijn verplicht om steeds twee attesten bij zich te dragen die aantonen dat zij op weg zijn naar hun werkplaats in West-Vlaanderen."Een Franse werknemer die in België komt werken moet steeds een 'attestation de déplacement dérogatoire' bij zich hebben (zelf in te vullen), net als een 'justificatif de déplacement professionel' (door de werkgever in te vullen). Deze twee documenten worden door de Franse overheid ter beschikking gesteld."Onze West-Vlaamse bedrijven hebben hun Franse werknemers broodnodig. Denk maar aan de vele Fransen die dagelijks komen werken in onze voedingsbedrijven, Franse technische operatoren die aan de slag zijn in andere bedrijven... Zij zorgen er mee voor dat essentiële voorzieningen en producten elke dag opnieuw geproduceerd en uitgeleverd worden. Dit moet absoluut zo blijven."Voka West-Vlaanderen wijst er ook nogmaals op dat de sluiting van de landsgrenzen het grensoverschrijdend transport van goederen onder geen beding zal hinderen.