Een klein, maar dapper en origineel voorbeeld van de betonstop in de praktijk: daar lijkt een nieuw project van het stadsbestuur wel op. In de Stuiverwijk hebben medewerkers van de stedelijke technische dienst namelijk 75 vierkante meter voetpad onthard en opgebroken. Daarna werd het stuk ingezaaid...

Een klein, maar dapper en origineel voorbeeld van de betonstop in de praktijk: daar lijkt een nieuw project van het stadsbestuur wel op. In de Stuiverwijk hebben medewerkers van de stedelijke technische dienst namelijk 75 vierkante meter voetpad onthard en opgebroken. Daarna werd het stuk ingezaaid met gras. Alles gebeurde met een plan. "Deze werken kaderen in het project van het stadsbestuur om onze stad, waar kan, te ontharden en groener te maken", legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. "Groene ruimtes zorgen namelijk voor een aangename leefomgeving met een hogere levenskwaliteit. En het moet gezegd: vergroening zorgt meteen ook voor een betere waterbeheersing, een grotere biodiversiteit, afkoeling tijdens periodes van hitte, een gezondere luchtkwaliteit, noem maar op. In ons beleidsplan 2020-2025 hebben we aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ik vind het dan ook de taak van het stadsbestuur om publieke ruimtes aan te passen aan de veranderde klimaatomstandigheden. Daarom onderzoeken we nauwgezet waar we kunnen ontharden en waar er alternatieven zijn zoals waterdoorlatende verhardingen. Het proefproject in de Stuiverwijk is een eerste aanzet waaruit we waardevolle lessen kunnen trekken", weet de burgemeester.In een latere fase zal het stadsbestuur nog meer dergelijke projecten organiseren, en dat vooral in de woonwijken. "Een belangrijk aspect van een gezonde omgeving is de duidelijke aanwezigheid van groen en natuur", besluit Vanden Broucke. (DVL)