Voetbalterrein krijgt nieuwe parking, aanstelling intergemeentelijk IT-personeel

Voor de parking bij het voetbalterrein in Woesten werd het dossier opgemaakt door De Witte Kamer. © RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Op woensdag 22 december wordt de gemeenteraad van Vleteren om 19.30 uur samengeroepen. Voor de parking bij het voetbalterrein in Woesten werd het dossier (plannen, meetstaat en bestek) opgemaakt door De Witte Kamer. De aanbesteding (publicatie) volgt nog dit jaar. De start van de werken is voorzien voor april 2022 (na het voetbalseizoen). De werken worden in één keer uitgevoerd.

Omdat het vroegere jaarlijkse budget van de gemeente en het OCMW geïntegreerd is in het meerjarenplan, moet het meerjarenplan jaarlijks worden aangepast om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen, in casu dus nu vaststelling van de kredieten voor 2022.

Indexering toelagen

Tegelijk worden ook de budgetten voor het lopende boekjaar 2021 zo nauw mogelijk toegespitst op de effectieve uitgaven en ontvangsten (budgetwijziging). Voor volgend jaar is er een budget van 1.164.330 euro beschikbaar, de autofinancieringsmarge bedraagt 359.325 euro.

In de evolutie van huidig meerjarenplan is er voor 2022 een indexering van de toelagen van de steden/gemeenten aan de politiezone ARRO Ieper voorzien van 1,5% ten op zichte van 2021. In de meerjarenplanning wordt er momenteel voor het jaar 2023 1,75% voorzien, voor de jaren 2024 en 2025 wordt de oorspronkelijke index van 2% aangehouden. De bijdrage voor 2022 voor Vleteren werd vastgelegd op 250.567 euro.

IT-ambtenaar

Sinds mei 2019 zit de gemeente zonder personeel met gedegen IT-kennis. “Dat werd tot op heden opgevangen door de financieel directeur. Maar hij heeft daar eigenlijk niet voldoende marge voor en beperkt zich noodgedwongen tot de noodzakelijke lap- en tapwerken.

Nu dient zich de mogelijkheid voor om een beroep te doen op intergemeentelijk IT-personeel van de WVI, binnen de constructie van de KDV ‘Informatiebeheer’. Wij stellen voor om voor één dag in de week een beroep te doen op deze persoon. Richtprijs: 51 euro per uur of 408 euro per dag. Voor een volledig jaar betekent dat 21.216 euro”, berekent burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Ruim takenpakket

“Op die manier hebben we iemand intern in huis die met de nodige knowhow het volgende kan behartigen: het beantwoorden van ICT-gerelateerde vragen en ondersteunen bij technische of softwarematige problemen van medewerkers, ondersteuning bij het beheer van onze website, het beheer en de beveiliging van het netwerk en de servers, eerstelijnszorg bij problemen met het netwerk en het maken van back-ups, het installeren en beheren van hardware (pc’s en randapparatuur) en software, adviseren bij de aankoop ervan, opvolgen van licenties en contracten, het uitwerken en ondersteunen van de telefoniefunctionaliteit en -infrastructuur, beheer van telefoniecontracten en de basisopleiding van het personeel op vlak van de gebruikte hard- en software”, aldus nog de burgemeester.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.