Vorige week vond er een dijkbreuk plaats bij een Noord-Franse fabriek, op zo'n vijftig kilometer van de Vlaamse gewestgrens. De dijkbreuk bij de fabriek, die suikerbieten verwerkt, trof wellicht een van de bezinkingsbassins. Daardoor zou een grote hoeveelheid chemische sappen in het Canal de l'Escaut terechtgekomen zijn. De chemische sappen zouden voor zuurstoftekort kunnen zorgen in het...

Vorige week vond er een dijkbreuk plaats bij een Noord-Franse fabriek, op zo'n vijftig kilometer van de Vlaamse gewestgrens. De dijkbreuk bij de fabriek, die suikerbieten verwerkt, trof wellicht een van de bezinkingsbassins. Daardoor zou een grote hoeveelheid chemische sappen in het Canal de l'Escaut terechtgekomen zijn. De chemische sappen zouden voor zuurstoftekort kunnen zorgen in het water van de rivieren, waardoor er vissterfte dreigt. De VMM heeft ondertussen al zijn voorzorgen genomen. Op 15 april, daags na de dijkbreuk, heeft de VMM in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg beluchters geïnstalleerd bij de potentieel getroffen waterwegen. Deze kunnen het zuurstofgehalte in de rivier opdrijven indien nodig. Een multiparametersonde monitort voortdurend de zuurstofconcentratie, de zuurtegraad en het zoutgehalte van het water. Zo werd er in Kerkhove reeds een beluchter geplaatst.Hoe groot het incident precies is en of er al vissterfte werd vastgesteld in Frankrijk kon het VMM niet zeggen. Vanuit Waalse hoek kwam gisteren wel het bericht dat ter hoogte van Bléharies, een gemeente in Henegouwen op zo'n dertien kilometer van Doornik, de zuurstofconcentratie in de Schelde gedaald zou zijn tot 0 mg/L. Er zouden ook eerste tekenen van vissterfte gesignaleerd zijn. De Vlaamse Waterweg, die de crisiscel coördineert, verwacht dat de situatie van vervuiling enkele dagen kan aanhouden, maar dat deze uiteindelijk traag en stroomafwaarts zal wegtrekken. Ondertussen is het vervuilde spoelwater reeds Vlaanderen binnengestroomd. Het zou zich nu ter hoogte van Spiere-Helkijn bevinden. De VMM houdt de situatie alvast nauw in de gaten, en zal de waterloopbeheerders verwittigen als de zuurstofwaarden drastisch dreigen te verminderen. Natuur en Bos raadt de lokale gemeentebesturen alvast aan de brandweer paraat te houden om vis te ruimen of een waterkanon in te zetten tegen het zuurstofdeficit. (JS)