Deze locatie werd door de nationale leiding van scouts en chiro voorgesteld als mogelijke, tijdelijke opvangplaats. "Het zou gaan over de opvang van maximaal 166 personen en dit van 5 tot 21 januari 2016", aldus burgemeester Ann...

Deze locatie werd door de nationale leiding van scouts en chiro voorgesteld als mogelijke, tijdelijke opvangplaats. "Het zou gaan over de opvang van maximaal 166 personen en dit van 5 tot 21 januari 2016", aldus burgemeester Annick Vermeulen van Zedelgem. "Volgens de de regio-directeur van Fedasil, Evert-Jan Witteveen is Merkenveld een noodoplossing, die enkel zal worden gebruikt gedurende een zeer beperkte periode, als er plots een tekort is aan opvangplaatsen. De kans is bovendien klein dat voor een dergelijke korte periode de volledige capaciteit van 166 personen zal worden gebruikt. Merkenveld is dus enkel een optie in absolute noodgevallen, en zeer beperkt in de tijd."In het geval er toch asielzoekers zouden arriveren, dan is het Rode Kruis gecontacteerd om alles ter plaatse in goed banen te leiden. "Mocht er een definitieve toewijzing aan Merkenveld komen, dan zal het gemeentebestuur nog een infovergadering organiseren voor de omwonenden", aldus nog de burgemeester, die deze namiddag toch al bewonersbrieven in de bus laat stoppen rondom Merkenveld. Ze heeft hiervoor vijf mensen van de technische dienst ingeschakeld.