"Het potentiële gevaar voor een besmetting in zeewater doet zich voor als bij overvloedige regenbuien onbehandeld afvalwater in zee zou terechtkomen. Gezien de sterke verdunning in zeewater en het ontbreken van bewijs dat virus besme...

"Het potentiële gevaar voor een besmetting in zeewater doet zich voor als bij overvloedige regenbuien onbehandeld afvalwater in zee zou terechtkomen. Gezien de sterke verdunning in zeewater en het ontbreken van bewijs dat virus besmettelijk is in afvalwater, is het risico op besmetting via zeewater zeer klein", klinkt het. Het risico op besmetting via zwerfvuil stelt zich bij recent achtergelaten afval. "Een aangepaste strategie van het afvalbeheer is aangewezen om besmettingen via deze weg te voorkomen", adviseert het VLIZ. Door de gevoeligheid van het virus aan warmte en uitdroging stellen de experts dat het virus in de zomer niet lang kan overleven in het droge zand. Voor menselijke ontlasting die in zand wordt achtergelaten, kan een potentieel risico niet uitgesloten worden."Naast burgerzin kan dat risico verder gereduceerd worden door in voldoende sanitaire gelegenheden te voorzien", aldus nog het VLIZ. Het rapport dient als advies voor beleidsmaatregelen. Al wijst het VLIZ ook op enkele hiaten in de wetenschappelijke kennis om de risico's op een sluitende wijze in te kunnen schatten. "Die zouden op korte termijn moeten weggewerkt worden." (DJ)