Aquafin werd aangesteld voor het voeren van de onderhandelingen voor de grondinnames. Intussen is al voor acht grondinnames een koopovereenkomst afgesloten. Er...

Aquafin werd aangesteld voor het voeren van de onderhandelingen voor de grondinnames. Intussen is al voor acht grondinnames een koopovereenkomst afgesloten. Er wordt 5 euro per m² betaald, en 0,83 euro wanneer de grond verpacht wordt. De gracht zal moeten verlegd worden.De personenbelasting blijft behouden op 7%, de opcentiemen op de onroerende voorheffing (grondlasten) blijven ook 2.000.Voor de aansluiting van een woning op het drinkwaternet (150 meter lengte) in de Leeuwerikstraat wordt de kostprijs geraamd op 31.795 euro. De kosten voor de uitvoering van deze werken zijn ten laste van De Watergroep. Zowel de LVP-meerderheid als de CD&V-oppositie ergerden zich aan deze grote kostprijs, alleen mogelijk omwille het feit dat De Watergroep eigenlijk een monopolie heeft. (AHP-foto RVL)