Vlaanderen selecteert wijk Zandberg als een van de 114 zorgzame buurten

Schepenen David Vandekerkchove en Lynn Callewaert, Sophie Duvillier, Jolien Vercruysse, Charlotte Desegher. (foto LOO) © LOO
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Vlaanderen selecteerde het project ‘Hallo Buurt!’ in de wijk Zandberg in Harelbeke als een van de 114 projecten die zorg en ondersteuning bieden voor het versterken van sociale cohesie. Het project dat over twee jaar loopt krijgt 50.000 euro werkingsbudget per projectjaar.

Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) het idee van Zorgzame Buurten als toekomstmodel. Een Zorgzame Buurt draait om het bieden van zorg en ondersteuning en het versterken van sociale cohesie. Een van de 114 zorgzame buurten die gekozen werd is wijk Zandberg. Zij krijgen 100.000 euro, gespreid over twee jaar. Huis van Welzijn en Zorgbedrijf Harelbeke bundelden hun krachten en dienden een projectvoorstel in voor de wijk Zandberg. Dit na overleg met (zorg)partners en vanuit participatie met buurtbewoners.

“Uit deze overlegmomenten kwam duidelijk de nood aan een toegankelijke, nabije zorg en sociale dienstverlening naar voren, evenals een behoefte aan ontmoeting; elkaar leren kennen en hulp bieden aan elkaar”, aldus schepen van Welzijn Lynn Callewaert (CD&V). “De wijk Zandberg is een wijk waar we zowel vanuit Huis van Welzijn als vanuit het Zorgbedrijf tot nu toe geen aanbod ontwikkelden. Er is weinig tot geen formeel zorgaanbod aanwezig en de afstand tot het bestaande aanbod in het centrum is groot voor de buurtbewoners.”

Aanspreekpunt

De buurt omvat een diversiteit in nationaliteiten en een mix van jongere en oudere inwoners. “Er is weinig verbondenheid tussen de buurtbewoners. Zij kennen elkaar en elkaars noden te weinig. Daarom willen we de verbondenheid tussen de buurtbewoners versterken”, duidt beleidsmedewerker Sofie Duvillier.

“We willen de toegang tot formeel, professioneel zorg- en dienstverleningsaanbod vergroten, bijvoorbeeld door middel van een buurtmobiel of -zorgwinkel die veel informatie beschikbaar heeft. Er wordt dan vooraf aangekondigd waar en wanneer de buurtmobiel uitrijdt. We willen ook de buurt stimuleren om kleinschalige activiteiten zoals bijvoorbeeld een buurtcafé, een buurtnetwerk van vrijwilligers als aanspreekpunt of een Babbel(b)uur met de buurtbewoners op te zetten en zo ontmoeting te helpen creëren. Het concreet uitwerken van deze acties gebeurt in verder overleg. “We zetten hiervoor een traject op binnen het project.” Het project loopt over twee jaar: van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier