Vlaanderen onderzoekt langetermijnoplossingen voor stormen aan de kust

Vlaanderen gaat op zoek naar oplossingen om onze kust op lange termijn tegen stormen te beschermen. © Peter Maenhoudt
Redactie KW

Op donderdag 26 november is de bespreking gestart van de oplossingen op lange termijn om de kust tegen overstromingen te beschermen bij een stijgende zeespiegel. In het voorjaar wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) hierover een publieke raadpleging houden.

Op basis van metingen stellen wetenschappers wereldwijd vast dat de zeespiegelstijging zich steeds sneller voltrekt. Om de Vlaamse kustzone en het achterliggend gebied adequaat te kunnen beschermen, voert de Vlaamse Regering het complex project Kustvisie uit. Dat onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om het veiligheidsniveau te garanderen op lange termijn.

Afgelopen zomer werden heel wat actoren bevraagd. Op donderdag 26 november start de consultatieronde met de diverse administraties, beleidscommissies en kustburgemeesters. Die consultatie moet uitmonden in een onderzoeksnota met alle alternatieven, die dan in het voorjaar van volgend jaar aan de bevolking wordt voorgelegd via een publieke raadpleging.

Vlaamse kust kwetsbaar

De Vlaamse kust en het achterliggende gebied zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Dat heeft te maken met de lage ligging, de dichte bebouwing en het intensief gebruik van de kust. “De stijgende zeespiegel vormt een extra uitdaging om onze kust blijvend te beschermen en de veiligheid van de bevolking te garanderen”, zegt minister Peeters. “Bovendien kan de toegankelijkheid van de kusthavens in het gedrang komen, ook het achterland zal steeds meer problemen kennen.”

“De Vlaamse regering heeft op 22 december 2017 groen licht gegeven voor de start van een procedure complexe projecten en keurde de procesnota goed in 2018. Momenteel zitten we in de onderzoeksfase, waarbij diverse alternatieve worden onderzocht. Inspraak en participatie zijn erg belangrijk in deze procedure met het oog op een breed draagvlak.”

Langetermijnaanpak

Met de procedure ‘complex project Kustvisie’ onderzoeken we samen met heel wat betrokkenen welke aanpak nodig is om onze kust en het achterland ook op lange termijn te beschermen. Daarbij is het de bedoeling een veilige en aan de omstandigheden aanpasbare kust te garanderen, die een zeespiegelstijging tot 3 m kan opvangen. Het complex project Kustvisie zal onderzoeken welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden, bovenop de maatregelen die al van kracht zijn en uitgevoerd worden in het kader van het Masterplan Kustveiligheid.

Concreet zal onderzocht worden waar de kustlijn van de toekomst best komt te liggen en welke ruimte we afbakenen om de kustbescherming vorm te geven. De kustlijn is die lijn die zich bij laag water aftekent en de uiterste grens tussen land en zee vormt. De kustlijn kan licht opschuiven richting dijk en duin, kan vastgehouden worden waar ze nu ligt, of kan meer zeewaarts verschuiven. Elke locatie vraagt andere maatregelen. (HH)

Meer informatie op www.kustvisie.be.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.