Vlaanderen investeert bijna 43 miljoen euro in Torhouts ziekenhuis

Niet zonder trots tonen de CD&V-ministers Hilde Crevits en Wouter Beke het goedgekeurde dossier voor de campus Rembert van het AZ Delta. De Vlaamse financiële injectie van in totaal bijna 43 miljoen euro is indrukwekkend. © Johan Sabbe
Johan Sabbe

De uitvoering van het ambitieuze masterplan van het AZ Delta voor het verbouwen en herinrichten van de campus Rembert krijgt een serieuze financiële boost. De Vlaamse regering heeft op aangeven van minister van Volksgezondheid Wouter Beke beslist om gedurende 30 jaar het Torhoutse ziekenhuis jaarlijks 1.427.000 euro toe te kennen, of in totaal bijna 43 miljoen euro. Uiteraard hielp de Torhoutse minister Hilde Crevits flink mee aan de kar duwen.

Het fikse bedrag kadert in het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering. Om verouderde en/of te heroriënteren ziekenhuizen versneld in hun accommodatie te laten investeren, komt Vlaanderen met in totaal 900 miljoen euro over de brug: jaarlijks 30 miljoen gedurende 30 jaar. Dat Torhout daar een riante som van binnenhaalt, is vanzelfsprekend mooi meegenomen.

Focus almaar meer op dagopnames

Vlaams minister van Volksgezonheid Wouter Beke, geflankeerd door zijn Torhoutse collega en CD&V-partijgenote Hilde Crevits, klinkt tevreden dat hij bijna 43 miljoen euro voor de campus Rembert van het AZ Delta kan reserveren. “Voor dit ziekenhuis, dat erg belangrijk is voor de regio, heeft het overkoepelende AZ Delta een masterplan uitgewerkt”, zegt hij. “Wij steunen met ons zogenoemd strategisch forfait van ruim 1,4 miljoen euro per jaar de versterking en modernisering van de Torhoutse campus als dagziekenhuis. De verouderde visie van een regionaal ziekenhuis met voornamelijk bedden die gedurende een lange periode bezet worden, keren we om. We gaan nu op de eerste plaats uit van dagopnames. Met ons geld, waarmee het ziekenhuis onder meer zijn leninglast kan betalen, investeren we mee in 46 plaatsen voor het dagziekenhuis, tien operatiezalen, 24 plaatsen voor dialyse en 24 gewone bedden, waarvan acht voor intensieve zorg. De meer gespecialiseerde zorg dient vanuit ons standpunt in de grotere centra te gebeuren. Uiteraard kan het kleinere ziekenhuis, naast de daghospitalisatie, ook zaken zoals revalidatie en geriatrie blijven aanbieden. Maar daar dienen onze toegekende centen niet voor. Globaal gezien streven we met een ziekenhuis als dat van Torhout naar kwaliteit, nabijheid en efficiëntie. Dat zijn de drie pijlers.”

“Natuurlijk ben ik erg blij met het geld dat mijn collega Wouter aan de Torhoutse campus toekent”, glundert minister Crevits. “Ik heb hem niet tegengehouden om de centen te voorzien (lacht). Degelijke medische zorg dicht bij de mensen is van cruciaal belang.”

Hoofdingang verhuist naar de Noordlaan

In het kader van het masterplan is AZ Delta intussen al gestart met de renovatie- en bouwprojecten voor het Torhoutse ziekenhuis. De grondwerkzaamheden voor de realisatie van de parkeertoren aan de Noordlaan zijn gestart. Er zijn 385 parkeerplaatsen voorzien, verdeeld over vier bouwlagen. De nieuwe parking, bereikbaar vanaf de Noordlaan, zou nog in de loop van dit jaar klaar moeten zijn.

We streven naar kwaliteit, nabijheid en efficiëntie

Belangrijk is dat de hoofdingang van het ziekenhuis naar de Noordlaan verhuist. De aangelegde ventweg zorgt voor een veilige bereikbaarheid. Vanaf dan volgt er een stapsgewijze vernieuwing van de hele campus. Die werkzaamheden starten in 2023, worden gefaseerd gerealiseerd en zouden uiterlijk tegen 2030 klaar moeten zijn. Er is een masterplan opgemaakt voor een periode van tien jaar. Het is op basis van dat plan dat de financiële injectie door de Vlaamse overheid er komt. Het zogenoemde VIPA-subsidiedossier dateert al van ettelijke jaren geleden, toen Joël Tally directeur was van het nog zelfstandige Sint-Rembertziekenhuis. Hij smeedde de eerste plannen om de toegang via de Noordlaan te laten gebeuren en onder meer de aftandse consultatieruimten grondig te vernieuwen.

Het wordt rustiger in de Sint-Rembertlaan

In januari 2018 integreerde het Sint-Rembertziekenhuis in het AZ Delta en onder aanvoering van algemeen directeur Johan Hellings was het van meetaf aan de bedoeling om de Torhoutse campus klaar te stomen voor de toekomst. “Het is onze visie om goed uitgebouwde basiszorg aan te bieden vanuit het Torhoutse ziekenhuis, uiteraard afgestemd op de samenwerking met de huisartsen en de eerstelijnszorg”, zei hij daar toen al over. “Voor de meer specifieke behandelingen en gespecialiseerde zorg hebben we onze nieuwe campus in Rumbeke.”

De grondwerkzaamheden voor de bouw van de parkeertoren aan de Noordlaan zijn al van start gegaan.
De grondwerkzaamheden voor de bouw van de parkeertoren aan de Noordlaan zijn al van start gegaan. © Johan Sabbe

“Dankzij de verhuizing van de hoofdingang naar de Noordlaan zal de residentiële Sint-Rembertlaan minder verkeer te verwerken krijgen”, vult burgemeester Kristof Audenaert aan. “Daardoor zal de campus langs die kant beter bereikbaar zijn voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Sowieso zal er ook daar een aantal parkeerplaatsen blijven bestaan.”

Masterplan voorziet bouw van nieuwe vleugel

In 2023 start de bouw van een nieuwe vleugel voor raadplegingen en onderzoeken, centraal gelegen vlakbij een binnentuin. Met brede gangen voor een vlotte circulatie. Die werkzaamheden zullen ruim een jaar in beslag nemen. De nieuwe wachtplaatsen voor patiënten moeten uitzicht bieden op de binnentuin.

In een volgende fase wordt er gefocust op de daghospitalisatie en de vernieuwing van het operatiekwartier. Het zal wat kunst- en vliegwerk vergen om deze gefaseerde vernieuwing uit te voeren, omdat de ziekenhuiswerking uiteraard niet gehinderd mag worden. Het doel is duidelijk: een vernieuwde, toekomstgerichte ziekenhuiscampus in Torhout, goed geïntegreerd binnen AZ Delta.

De totale investering wordt geraamd op 90 miljoen euro, maar Vlaanderen verlicht die financiële inspanning nu aanzienlijk. Het masterplan toont aan dat AZ Delta belang blijft hechten aan de uitbouw van de Torhoutse campus, wat voor de hele regio goed nieuws is. Tegen 2030 zou het lokale ziekenhuis volledig heringericht en opgefrist moeten zijn.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.