Vlaanderen geeft doorstart aan dossier kustverdediging

Alexander D'Hooghe is de intendant van het dossier kustverdediging. © ORG
Redactie KW

De Vlaamse overheid kiest een andere aanpak om de kust op lange termijn te beschermen voor overstromingen door de zeespiegelstijging. Het ‘complex project’ wordt vervangen door een ‘co-creatietraject’ met meerdere stakeholders. Eerder was al bekend dat Alexander D’Hooghe, die het dossier van de Antwerpse ring weer op gang trok, ook voor dit dossier wordt ingeschakeld.

De Vlaamse overheid kiest voor een nieuwe aanpak om de Vlaamse kust op lange termijn te beschermen tegen een hoge en versnelde zeespiegelstijging. Het project Kustvisie heeft de procedure voor Complexe Projecten verlaten en gaat voor een co-creatietraject met meerdere stakeholders.

Donderdag vond, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de eerste digitale co-creatiesessie plaats. Aan deze sessie namen zo’n 70-tal betrokkenen vanuit verschillende domeinen en expertises in en rond de Vlaamse kust deel: vertegenwoordigers en experts van onder meer kustgemeentes, havens, kenniscentra en middenveldorganisaties. Doel is om op deze manier de komende jaren een gedragen strategie te ontwikkelen voor de bescherming van onze kust tegen de zeespiegelstijging op lange termijn.

Masterplan

De laatste jaren heeft de Vlaamse overheid meerdere zaken gedaan om de kust te beschermen tegen stormen en overstromingen vanuit zee: stranden zijn opgehoogd, de zeedijken zijn verstevigd met stormmuren en een stormvloedkering houdt Nieuwpoort en het achterland straks droog. Die ingrepen maken deel uit van het Masterplan Kustveiligheid, dat sinds 2011 in alle kustgemeenten in uitvoering is. De maatregelen zijn ontworpen volgens het toen beschikbare gemiddelde klimaatscenario. Ze houden rekening met een zeespiegelstijging van 30 cm en garanderen minstens bescherming tot 2050. Sommige maatregelen, zoals de stormvloedkering, kijken zelfs al verder dan 2050.

Maar wat als de zeespiegel door de opwarming van de aarde blijft stijgen? Op basis van metingen en klimaatmodellen stellen wetenschappers vast dat de globale zeespiegelstijging zich steeds sneller zal voltrekken. Bovendien acht men in de tweede helft van deze eeuw een schoksgewijze versnelling mogelijk. Om ons ook op langere termijn te beschermen tegen een extreme zeespiegelstijging, kijkt de Vlaamse overheid nog verder in de toekomst met het project Kustvisie.

Daarvoor wordt nu een andere procedure op gang getrokken. Niet de aanpak voor ‘Complexe Projecten’, maar wel een ‘co-creatietraject met meerdere stakeholders’. De opgedane kennis en inzichten worden wel meegenomen in de volgende stappen. Participatie, co-creatie en samenwerken staan centraal in de nieuwe aanpak.

Alexander D’Hooghe intendant

“Alexander D’Hooghe van ontwerpbureau ORG is lid van het consortium dat Kustvisie inhoudelijk en procesmatig vormgeeft. D’Hooghe verdiende als intendant voor leefbaarheidsprojecten en overkappingen aan de Antwerpse Ring zijn strepen al in een gelijkaardig project”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD). “Dankzij zijn tussenkomst in combinatie met een co-creatietraject, ondertekenden burgerbewegingen en overheid het zogenaamde Toekomstverbond.” Ook in dit dossier werkt het consortium met deze methode.

“Om onze kustlijn op lange termijn te vrijwaren bij een zeespiegelstijging tot 3 meter, hebben we een gedragen aanpak nodig”, aldus Alexander D’Hooghe. “We gaan daarbij niet alleen uit van de mogelijke effecten van een verdere zeespiegelstijging, maar ook van de kansen die verregaande kustbescherming met zich meebrengt. We gaan na hoe een vernieuwde kustlijn de troeven van de huidige kust kan versterken en nieuwe kansen kan creëren. Met als belangrijkste focus: op een duurzame manier de kustzone en diens eigenheid behouden en verbeteren waar mogelijk, voor ons en vooral voor de volgende generaties. We gaan in de luwte werken om verschillende standpunten en prioriteiten met elkaar te verzoenen. Iedereen zal op meerdere momenten input moeten geven. Een 70-tal mensen namen vandaag deel. Dit toont alvast aan dat heel wat stakeholders graag willen nadenken en meewerken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.