Sinds vorige week bloeit er massaal veel kroos op de Lovaart tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Het waterplantje vormt dikke matten, waardoor het water eronder zuurstofloos wordt en de vissen eraan sterven. De Vlaamse Waterweg, het Vlaamse agentschap dat de waterwegen beheert, zette daarom de sluis aan de Ganzenpoot open, zodat het kroos en de dode vissen konden afdrijven naar zee.
...

Sinds vorige week bloeit er massaal veel kroos op de Lovaart tussen Nieuwpoort en Diksmuide. Het waterplantje vormt dikke matten, waardoor het water eronder zuurstofloos wordt en de vissen eraan sterven. De Vlaamse Waterweg, het Vlaamse agentschap dat de waterwegen beheert, zette daarom de sluis aan de Ganzenpoot open, zodat het kroos en de dode vissen konden afdrijven naar zee.Maar door het springtij van vrijdag en zaterdag werd de smurrie hoog opgedreven in de slikken en schorren en bleef er liggen omdat het water zo hoog niet meer komt en het dus niet naar zee kan afvloeien bij laag tij. Stankproblemen door achtergebleven dode vissen en vervuiling van het natuurreservaat De IJzermonding zijn er het gevolg van, zo klaagde Natuurpunt Westkust aan. Natuurpunt vreest dat ook de stranden van de Westkust eronder te lijden zullen krijgen."Het gaat om dwergkroos, dat is een variant die veel fijner is dan eendenkroos. De partikels zijn maar 3 mm groot", legt Karen Buyse van De Vlaamse Waterweg uit. "Daardoor is het opscheppen extreem moeilijk. Als je dat doet, gaan de partikels uiteen en verspreiden ze zich. Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschapppij wisten we dat de zuurstofconcentratie op de Lovaart intussen verminderd was tot ongeveer nul procent. De brandweer heeft ook zuurstof geïnjecteerd, maar dat hielp onvoldoende. We moesten dringend iets doen om de nog overblijvende vissen te redden. Het openzetten van de sluizen was de enige optie.""Het samenvallen met springtij was een jammere zaak. Zo is een minimale hoeveelheid kadavers in het natuurgbied De IJzermonding terechtgekomen. Zonder springtij overstroomt de IJzer niet. Maar door de werking van eb en vloed zullen die kadavers wel in zee spoelen", zegt Karen Buyse. "Eerst dachten we dat de kadavers meer landinwaarts lagen en waren we van plan om bij het eerste aftrekkend tij, als het waterniveau van de achterhaven lager is dan dat van de IJzer, één stuw van de IJzer open te zetten en zo het gebied te 'spoelen' met IJzerwater. Dat ging maandagnamiddag gebeuren. Maar dat zal niet helpen omdat de kadavers voorbij het sluizencomplex liggen. Het zal gebeuren door de natuurlijke werking van eb en vloed."(HH)