Na de overname van de Oostendse vismijn door de Zeebrugse Visveiling in 2010 heerste er in Oostende altijd veel wantrouwen. De overtuiging leefde dat er op termijn maar één visafslag zou overblijven, die van Zeebrugge. Zeker omdat de contractueel afgesproken 45 procent aanvoer in Oostende jaar op jaar niet werd gehaald. Er was veel te doen rond de sloopvergunning voor een deel van de vismijn en met name de vzw Oostendse Oosteroever vreesde dat de ware intentie van de Vlaamse Visveiling was om er geen vismijn, maar een immoproject te realiseren.
...