Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Het kenmerkt zich door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon. "Wat daarmee bedoeld wordt? Autisme is verschillend van persoon tot persoon. De bedoeling is dat we de hele week, in kader van de Wereldautismedag, rondgaan over heel Vlaanderen en twee locaties per provincie aandoen om mensen te informeren rond autisme", vertelt de Ieperse Sofie Deparcq van de Vlaamse Autisme Vereniging. "We willen de mensen een beetje uit hun c...