Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Het kenmerkt zich door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon. "Wat daarmee bedoeld wordt? Autisme is verschillend van persoon tot persoon. De bedoeling is dat we de hele week, in kader van de Wereldautismedag, rondgaan over heel Vlaanderen en twee locaties per provincie aandoen om mensen te informeren rond autisme", vertelt de Ieperse Sofie Deparcq van de Vlaamse Autisme Vereniging. "We willen de mensen een beetje uit hun c...

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Het kenmerkt zich door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon. "Wat daarmee bedoeld wordt? Autisme is verschillend van persoon tot persoon. De bedoeling is dat we de hele week, in kader van de Wereldautismedag, rondgaan over heel Vlaanderen en twee locaties per provincie aandoen om mensen te informeren rond autisme", vertelt de Ieperse Sofie Deparcq van de Vlaamse Autisme Vereniging. "We willen de mensen een beetje uit hun comfortzone halen en hen laten zien wat prikkels doen met iemand met autisme, maar ook wat de sterktes zijn van iemand met autisme."De 46-jarige Martijn Christiaen uit Oostende kampt al zijn hele leven met autisme. "Autisten kunnen heel gedetailleerd denken", vertelt hij. "Soms zien wij dingen die anderen niet zien. We kunnen ons veel beter concentreren. Maar bepaalde prikkels zoals veel lawaai, knipperlichten, eigenlijk alles die ons afleiden kunnen voor ons een groot probleem vormen terwijl dat voor andere mensen helemaal geen probleem is.""Niet iedereen beseft soms wat wij als autisten moeten doormaken. Soms wordt er wel eens met mij gelachen. Mensen denken dan dat ik gedronken heb terwijl dat helemaal niet zo is. Wat dat met me doet? Ik voel me dan barslecht natuurlijk. Soms klap ik dicht en durf ik niets meer te zeggen, maar het kan ook dat ik verbaal reageer. Maar zelf heb ik dat niet altijd onder controle. Het is het autisme die me daar dan in leidt. De uitkomst kan elke keer anders zijn. Zelf hebben we dat dan niet meer in de hand."Op het Wapenplein plaatste de vereniging een caravan. "De bedoeling is dat mensen die de caravan betreden moeten nadenken bij een opdracht die ze moeten uitvoeren en ondertussen geprikkeld worden. De conclusie is dat eigenlijk alleen mensen met autisme de opdracht kunnen vervolledigen terwijl mensen zonder autisme bepaalde dingen niet gaan zien. Dankzij die test staan mensen er eens bij stil dat zij daar vijf minuten binnen zitten en als ze buiten komen dat die prikkels voorbij zijn. Autisten daarentegen horen de hele dag door lawaai en merken bepaalde zaken op die wij zelfs nooit zouden zien. Soms kan het een hel zijn voor hen.Schepen van de Stad Oostende, Hina Bhatti juicht dergelijke initiatieven toe. "Als schepen van toegankelijkheid kan ik dergelijke initiatieven alleen maar toejuichen. Het is trouwens de allereerste keer dat een inleefcaravan wordt opgesteld in onze stad en ik denk dat het vanuit het beleid erg belangrijk is dat wij weten wat er leeft bij mensen met autisme. Ik zat eerder al samen met de vereniging en we komen tot de vaststelling dat het soms heel eenvoudige, kleine ingrepen zijn die de situatie voor mensen met autisme kunnen verbeteren. Mensen met autisme verdienen evenzeer hun plaats in de maatschappij."(JRO)