Vlaamse Regering keurt vernieuwd plan voor Brugs stadiondossier goed

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft het nieuwe gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge klaar. Het vorige plan, van de hand van de voorganger van Demir, werd op 8 oktober door de Raad van State vernietigd. Het nieuwe plan moet tegemoet komen aan de opmerkingen van de raad en opent perspectieven voor Cerle Brugge.

De site langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters waar het nieuwe Cercle-stadion zou komen. (foto gf)

Het nieuwe plan voorziet dat maximaal 10% van de zone parkeerterrein wordt en de landschappelijke buffer wordt verdubbeld naar een breedte van 60 meter. De Vlaamse Regering keurde het plan van Demir principieel goed, het plan wordt nu overgemaakt aan de Raad van State voor advies. “Een rechtszekere en snelle oplossing voor beide voetbalploegen blijft de doelstelling van iedereen rond de tafel”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

Goed voor Cercle en Club

De beslissing van de Vlaamse Regering is een belangrijke stap in de realisatie van een kleiner voetbalstadion – voor 12 à 15.000 toeschouwers – voor Cercle Brugge langs de Blankenbergse Steenweg. Het is tevens goed nieuws voor Club Brugge, dat nu met een geruster geweten haar plannen voor eigen nieuwe voetbaltempel op de Jan Breydelsite kan voortzetten. Want zolang er geen oplossing was voor Cercle, was het moeilijk om de Vereniging uit het huidig Jan Breydelstadion te verdrijven.

Eerder deze week gaf het Brugs stadsbestuur Club de toestemming om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van een nieuw stadion op de Olympiasite. Een formaliteit, want de stad ging eerder al principieel akkoord met de plannen. Maar voor de vergunningsaanvraag, die behandeld moet worden door de Vlaamse overheid, heeft Club dat fiat nodig van de stad, die eigenaar is van de gronden. De aanvraag tot omgevingsvergunning zal normaal gezien in december ingediend worden.

Eensgezind

Op 8 oktober kwam als donderslag bij heldere hemel het arrest van de Raad van State dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uit 2007 vernietigde voor een nieuw stadion en bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg in Brugge.

“Voetbalsupporter of niet. Supporter van Cercle of Club. Deze uitspraak valt te betreuren”, zei de Vlaamse minister van Omgeving toen al en ze kondigde meteen aan dat het nieuwe plan er zo snel mogelijk moest komen. Zo gezegd, zo gedaan. Het huidige Jan Breydelstadion voldoet immers niet meer aan de huidige comforteisen en sporttechnische normen van een moderne voetbaltempel.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. (foto Belga)
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. (foto Belga)© BELGA

“Uit overleg met het stadsbestuur van Brugge en de voetbalploegen Club Brugge en Cercle Brugge bleek duidelijk dat alle actoren in het Brugse vragende partij waren voor een remediëring van het initiële plan dat een voetbalstadion en bedrijventerrein voorziet langs de Blankenbergse Steenweg. Daarom hebben we samen met de stad Brugge en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) gewerkt aan een nieuw plan dat tegemoet komt aan de door de Raad van State aangehaalde elementen die tot de vernietiging hebben geleid”, benadrukt Zuhal Demir.

Aangepast

Het plan werd aangepast, er is nu meer aandacht voor een kwalitatief ruimtegebruik. Het gaat onder meer om de organisatie van de noodzakelijk maximumparkeercapaciteit en de hiervoor voorziene ruimte. Zo wordt er een gelaagde parking voorzien en mag maximaal 10% van de zone voor het stadion parkeerterrein worden. De landschappelijke buffer werd verdubbeld naar 60 meter breed en er wordt ruimte voorzien voor ecologie, kleinschalige landschapselementen. “Dat is nodig om de gevolgen voor de natuur tot een minimum te beperken en om het geheel landschappelijk beter in te kleden. De voorziene zone voor bedrijventerrein wordt behouden en gemotiveerd vanuit de noodzaak in de Brugse regio”, aldus Zuhal Demir.

Opvallend is dat de uiterlijke termijnen om het initiële plan te herstellen niet uitgeput worden. “Er is in dit dossier al genoeg tijd verloren”, zegt de Vlaamse minister. “Het is tijd dat Brugge, zijn bewoners en de Brugse voetbalsupporters het stadion krijgen wat ze verdienen.”

Het dossier wordt nu over gemaakt aan de Raad van State voor advies, waarvoor ze 30 dagen de tijd krijgt. Daarna kan de Vlaamse regering het plan definitief vaststellen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.