Het Fort Napoleon, eigendom van de Vlaamse overheid en in erfpacht gegeven aan erfgoedorganisatie Herita, is al sinds september 2018 tijdelijk dicht voor renovatie. Er komt er in het najaar een vernieuwde exploitatieovereenkomst om beter tegemoet te komen aan de uitbating van het fort als open erfgoed.
...