Vlaams Yachthaven Nieuwpoort tegen zeeboerderij: “Recreatievaart in gevaar”

Nieuwpoort Steven Desloovere foto IV © IV
Dany Van Loo

Naast het stadsbestuur en de visserijsector zijn ook de Nieuwpoortse jachthavens niet te spreken over de komst van een zeeboerderij voor de kust van de badplaats. “Ook de recreatievaart is in gevaar”, zegt Steven Desloovere, afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort. “Wij zullen ons hiertegen blijven verzetten.”

De reeds vergevorderde plannen van de Colruyt Group om vijf kilometer voor de kust van Nieuwpoort een zogenaamde zeeboerderij voor het kweken van mosselen, oesters en zeealgen te realiseren, is en blijft ook voor de plaatselijke jachtclubs een doorn in het oog en zorgt voor tal van zwarte vlaggen in de masten van de boten. De ontgoocheling is des te groter nu ook de rechter in kortgeding de vraag van het stadsbestuur en de clubs om de werken stil te leggen, in afwachting van een definitieve uitspraak door de Raad van State, ongegrond heeft verklaard.

Foute locatie

“We hebben het gehad met al de beperkingen die ons steeds worden opgelegd”, reageert Steven Desloovere van de Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort boos. “Een klein beetje watersportverstand had veel ergernis kunnen voorkomen. Ik wil wel duidelijk stellen dat we niet tegen economische projecten en aquacultuur zijn gekant, integendeel. Wat ons wel heel erg stoort is de locatie van die zeeboerderij. Waar dergelijk initiatieven over de Franse grens gelegen zijn tussen droogvallende zandbanken en ten noorden van scheepvaartroutes ligt dit project van de Colruyt Group pal in de lijn van Frankrijk én Engeland.”

Ze hebben de Noordzee zonder deftig overleg in stukken verdeeld

Volgens Steven Desloovere is het opdelen van de Noordzee in een zogenaamd Marien Ruimtelijk Plan de oorzaak van alle ellende. “In 2020 is een nieuw plan in voege gekomen, een federale bevoegdheid trouwens”, gaat de afgevaardigd bestuurder verder. “Daarbij is de Noordzee zonder deftig overleg gewoon in stukken verdeeld. De Noordzee is onze grootst economie en daar hebben we blijkbaar niets aan te zeggen. We zitten dus met wat ik een gestolen stuk zee vlak voor onze kust zou durven te noemen. Vaartuigen die uit de richting van Oostende naar Nieuwpoort willen komen, zullen hierdoor uren langer onderweg zijn en waarschijnlijk doorvaren naar Duinkerke, wat een groot verlies zou betekenen. Ook onze zeilschool komt hiermee in de problemen. De zone is hoegenaamd niet goed aangeduid, wat men ook moge beweren. Dat komt de veiligheid niet ten goede. Een oplossing is deze kwekerij te combineren met het windmolenpark die de Colruyt reeds uitbaat op de Noordzee. Colruyt beweert dat de huidige boerderij perfect combineerbaar is met de visserij en de watersportrecreatie. Leg dat eens uit als geen van beiden er in mogen in varen.”

Havengeul afgesloten

De zeeboerderij is niet het enige probleem waarmee het populaire jachtinggebeurden in de IJzerstad te kampen heeft. “Inderdaad, ik vraag me af of het nog opportuun is om in tijden van drones en hoogstaande technologie grote gebieden voor onze kust af te bakenen om te leren schieten op vliegtuigjes zoals nog gebeurt vanuit het militair kamp van Lombardsijde. En tot overmaat van ramp wordt, in het kader van de werken aan de stormkering, de havengeul waarschijnlijk tijdens de paasvakantie twee weken afgesloten”, besluit een ontgoochelde Steven Desloovere.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.