Vanuit de visie van het lokaal bestuur en het lokale dienstencentrum zal er verder ingezet worden op samenwerkingsverbanden. Nu al houden zeven externe diens...

Vanuit de visie van het lokaal bestuur en het lokale dienstencentrum zal er verder ingezet worden op samenwerkingsverbanden. Nu al houden zeven externe diensten er zitdagen. Zo vinden het MS-Huis Menen, BOV-Coaches, het sociaal verhuurkantoor, De Woonclub, het Agentschap voor Integratie en Inburgering en het DOP er onderdak.Ook Kind en Gezin, het vredegerecht, de dienst Huisvesting en Woonmaatschappij Impuls hebben er al hun intrek genomen en er zijn nog enkele zalen beschikbaar die kunnen gehuurd worden.Een deel van de verbouwing zoals de gelijkvloerse verdieping en de helft van de eerste verdieping werd gerealiseerd met Vipa-subsidies van de Vlaamse overheid. Dit bracht met zich mee dat het bestuur de opportuniteit kreeg om een kunstwerk te integreren in het gebouw. (WO)