Vissers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). Door die maatregel kunnen vissers aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. De sector zal nu gezamenlijk hierover afspraken maken.
...

Vissers krijgen de mogelijkheid om tijdelijk niet meer uit te varen. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist op voorstel van Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). Door die maatregel kunnen vissers aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen. De sector zal nu gezamenlijk hierover afspraken maken.Ook onze vissers hebben het in coronatijden moeilijk. In normale tijden is 40 procent van de vis die in onze veilingen aan de kust wordt aangevoerd, bedoeld voor de markten en de horeca. Door een aantal coronamaatregelen hebben ze het moeilijker om hun producten aan de man te brengen. De prijs voor de vangst is gemiddeld met ongeveer 40 procent gedaald."Momenteel varen de meeste vaartuigen nog altijd uit. Maar nu komt toch de vraag om tijdelijk voor kortere periodes van een week niet uit te varen om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen", aldus minister Crevits. "Europa maakt het mogelijk om hiervoor steun te verlenen. Die Europese regelgeving wordt nu in de Vlaamse regelgeving ingeschreven. Vergoedingen voor het niet uitvaren kunnen per vaartuig voor in totaal maximum drie weken worden aangevraagd voor de periode tussen 1 mei en 31 augustus. Naargelang de grootte van het vlootsegment schommelen ze tussen 1.500 en 6.000 euro per week.De reders moeten hierover, onder leiding van de Rederscentrale, onderling afspraken maken om de continuïteit van de aanvoer bij de visveilingen niet in gevaar te brengen. Zij zullen ook nagaan hoe de bemanning extra kan ondersteund worden. Maximum 40 procent van de vloot mag tegelijk stil liggen. (HH)