In onze regio zijn de coronacijfers niet goed en de maatregelen werden daarom recent al verscherpt. "Wij vragen dat iedereen een ernstige inspanning doet. We willen niet dat het aantal opnames in de ziekenhuizen opnieuw toeneemt en de dramatische sterftecijfers van de eerste coronagolf verder aangedikt worden. We moeten onze mensen beschermen", k...

In onze regio zijn de coronacijfers niet goed en de maatregelen werden daarom recent al verscherpt. "Wij vragen dat iedereen een ernstige inspanning doet. We willen niet dat het aantal opnames in de ziekenhuizen opnieuw toeneemt en de dramatische sterftecijfers van de eerste coronagolf verder aangedikt worden. We moeten onze mensen beschermen", klinkt het bij Immanuel De Reuse, fractieleider van Vlaams Belang in Roeselare."Het is dan ook ongehoord dat onverantwoorde individuen zich van deze maatregel niets aantrekken en weigeren gevolg te geven aan de gevraagde beschermingsmaatregelen, zoals vorig weekeinde in Roeselare aan de Trax-site", gaat Vlaams parlementslid Immanuel De Reuse verder. "De nozem die weigerde, na herhaaldelijke vraag van de gemeenschapswachten en nadien van de opgeroepen politie, om te voldoen aan de mondmaskerplicht haalt momenteel zijn verhaal in de pers en eist daarbij het ontslag van de agent die hem arresteerde.""Het Vlaams Belang wil dat er eerst een degelijk onderzoek komt waarbij alle elementen in ogenschouw worden genomen. Ook het spuwen van de man in de richting de gemeenschapswachten en weerspannigheid van de betrokkene. Het kan niet zijn dat de ordehandhavers aan de schandpaal genageld worden zonder enig weerwoord. Wij vragen dan ook dat de korpsleiding sereen dit voorval wil beoordelen en ook in de pers hierover duidelijk communiceert.""Dat iedereen in deze coronatijden het moeilijk heeft is een open deur intrappen. Begrip moet van beide zijden komen. Het Vlaams Belang spreekt alvast haar vertrouwen uit in onze ordediensten", besluit De Reuse, geruggensteund door zijn collega Giel Seynaeve, fractieleider in Izegem en Kamerlid Wouter Vermeersch, kopstuk van Vlaams Belang Kortrijk.