Vlaams Belang Kortrijk voerde actie om doortrekkersterrein te sluiten

We herkennen onder meer gemeenteraadsleden Wouter Vermeersch en Carmen Ryheul. © (Foto TD)
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Vlaams Belang Kortrijk roept het stadsbestuur van Kortrijk op om het doortrekkersterrein definitief te sluiten. Om deze boodschap kracht bij te zetten en de buurt te steunen, voerde de partij actie aan de ingang van het doortrekkersterrein.

In december 2021 werd het doortrekkersterrein van Kortrijk, ook wel eufemistisch ‘doortrekkersterrein’ genoemd, voor zes maanden gesloten na een zoveelste incident met vijf arrestaties voor gewelddadige diefstal en wapenbezit. Een sluiting waar op 1 september 2022, zonder tegenbericht, een einde aan komt. Dat is niet naar de zin van Vlaams Belang Kortrijk. “Na jaren van criminaliteit, overlast en opofferingen door de buurt, is de maat vol. Voor de buurt en onze partij is het altijd duidelijk geweest dat het doortrekkersterrein definitief dicht moet. Wij zetten die boodschap kracht bij door actie te voeren!”, zegt fractieleider en volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch. “De afgelopen jaren zijn er herhaalde tussenkomsten, zowel van de politiediensten als de verantwoordelijke toezichter, nodig geweest om de orde in en om het terrein te handhaven. De aanleidingen waren uiteenlopend: van het stelen van groenten uit tuinen, over het sluikstorten op de aanpalende percelen tot aanhoudende geluidsoverlast, zowel overdag als ’s nachts. Na jaren van aanmaningen, klachten en vergaderingen door de buurt, blijft de geluidsoverlast van dit doortrekkersterrein een structureel probleem.”

Voor ons is het duidelijk: geen doortrekkersterrein in onze stad

Onlangs werd een vergadering gehouden met de buurtbewoners. “Daaruit bleek dat Kortrijk een van de slechts vier centrumsteden in Vlaanderen is, die zo zot is om op het eigen grondgebied een doortrekkersterrein te openen. Maar vooral: de burgemeester moest op de vergadering ook toegeven dat het doortrekkersterrein van Kortrijk het enige is dat zo dicht bij een woonzone en winkelcentrum ligt. Dit is gewoon de kat bij de melk zetten”: aldus Vermeersch. “Onder druk van het Vlaams Belang werd het huishoudelijk reglement al aangepast en uitgebreid met sanctioneringsmaatregelen.

Er kwam ook een avonduur tegen nachtlawaai. Maar dat zal allemaal niet volstaan. Er waren de voorbije jaren maar liefst 22 politie-interventies nodig omwille van de aanhoudende lawaaihinder. Nooit ofte nimmer werd er echter een proces-verbaal opgesteld. En dat is natuurlijk een onaanvaardbaar gedoogbeleid dat zéker niet geldt voor de gewone Kortrijkzaan. Het terrein brengt niet alleen heel wat overlast mee, het heeft ook een aanzienlijke kost voor de belastingbetaler. Tot die tijd van definitief sluiten zullen we de situatie hier op het terrein op de voet blijven volgen. Voor ons is het duidelijk: geen doortrekkersterrein in onze stad.”

Maandag jongstleden boog het schepencollege zich over een verstrengd huishoudelijk reglement waarbij je onder meer digitaal moet reserveren. Op die manier wil de overheid een beter beeld krijgen wie daar allemaal zit. Er zal ook gekeken worden hoe de geluidsoverlast, waarover sommige buren hadden geklaagd tijdens de bewonersvergadering, kan opgelost worden.

Nieuwe maatregelen

Die maatregelen werden op 23 augustus voorgelegd aan de buurt en afgelopen maandag goedgekeurd op het schepencollege. Het gaat om de volgende maatregelen die in de komende maanden worden uitgerold:

1. Er wordt een online registratiesysteem ingevoerd dat de persoonsgegevens vraagt van alle meerderjarige gebruikers van het terrein en dat de nummerplaat vraagt van alle voertuigen die op het terrein willen parkeren. Op die manier is er op elk moment een volledige lijst ter beschikking van de aanwezige bewoners. Er wordt ook onderzocht om het terrein uit te rusten met een slagboom die enkel opengaat voor de geregistreerde voertuigen.

2. Er worden meer en regelmatigere controles uitgevoerd door de politiezone Vlas. Bij deze controles kan de politie de lijst van aanwezigen opvragen en controleren. Bij 3 politionele vaststellingen van overlast kan de burgemeester beslissen dat de betrokken gebruiker het terrein moet verlaten en een tijdelijk toegangsverbod krijgt om in Kortrijk te reserveren.

3. Sommige woonwagenbewoners gebruiken het doortrekkersterrein te veel als een opslagplaats of een werkplaats. Het voeren van economische activiteiten op het terrein is vanaf nu enkel toegestaan mits akkoord van Stad Kortrijk. Bezoekers van het terrein kunnen ook niet langer parkeren op het doortrekkersterrein.

4. Het terrein krijgt vaste sluitingsperiodes in de zomervakantie en in de kerstvakantie. Op deze manier worden ook stille momenten in gelast voor de omwonenden, kan ook de opzichter verlof nemen, en heeft de stad de mogelijkheid om onderhouds- of verbeteringswerken uit te voeren.

5. Tot slot wordt de jaarlijkse buurtvergadering terug ingevoerd. De buurtvergadering van vorige dinsdag was de eerste sinds 2014 en er werden heel wat nuttige opmerkingen gemaakt. De burgemeester besliste om deze terug jaarlijks in te plannen om zo de vinger aan de pols te houden.

Sluiting van het doortrekkersterrein

Een sluiting van het doortrekkersterrein is voorlopig niet aan de orde. Voor de inrichting van het terrein kreeg Stad Kortrijk tussen 2001 en 2011 zo’n 1,55 miljoen euro aan Vlaamse en West-Vlaamse subsidies. Subsidies die moeten worden terugbetaald mocht de functie van het terrein wijzigen binnen de 20 jaar. “Bovendien kwam het terrein er indertijd juist als oplossing voor de vele verspreide ad hoc standplaatsen van de doortrekkers die de ene keer in deze woonwijk stonden en de andere keer op die weide. Het idee achter een doortrekkersterrein was juist om ook die mensen één plek aan te bieden met de juiste sanitaire voorzieningen en om het toezicht te vereenvoudigen. Die noden bestaan op vandaag nog steeds”, luidt het bij het stadsbestuur.

Wel zal stad Kortrijk contact nemen met de provincie West-Vlaanderen om te kijken of er geen bijkomende bovenlokale financiering mogelijk is. Volgens de ruimtelijke structuurplannen van Vlaanderen en West-Vlaanderen dienen alle centrumsteden een doortrekkersterrein in te richten, maar op vandaag is Kortrijk de enige West-Vlaamse centrumstad die dat gedaan heeft. “Het doortrekkersterrein zomaar sluiten, is een leuke slogan maar is geen oplossing voor de achterliggende problemen. In overleg met de buurtbewoners hebben we een aantal maatregelen klaar om het doortrekkersterrein op een ordentelijke manier te heropenen. Die gaan van een beter online registratiesysteem tot regelmatigere controles door de politie bij overlast en vaste sluitingsperiodes. Maatregelen die we jaarlijks gaan evalueren met de omwonenden”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.