De publicatie is van de hand van William De Groote, voorzitter van de algemene vergadering van Vives, studiegebieddirecteur verpleeg- en vroedkunde Nancy Boucquez en stads- en streekgids Ludo Meulebrouck. Het boek '100 ...