De publicatie is van de hand van William De Groote, voorzitter van de algemene vergadering van Vives, studiegebieddirecteur verpleeg- en vroedkunde Nancy Boucquez en stads- en streekgids Ludo Meulebrouck. Het boek '100 ...

De publicatie is van de hand van William De Groote, voorzitter van de algemene vergadering van Vives, studiegebieddirecteur verpleeg- en vroedkunde Nancy Boucquez en stads- en streekgids Ludo Meulebrouck. Het boek '100 jaar onderwijs verpleegkunde - 200 jaar onderwijs vroedkunde' onthult de rijke historiek van de opleiding. Die ging van start in 1919 aan de toenmalige Sint-Elisabethschool, de huidige Hogeschool Vives. Sindsdien is er heel wat veranderd in de zorgsector. Dit boek toont hoe de opleiding verpleegkunde hierop heeft ingespeeld."De bedoeling is om de lezer op sleeptouw te nemen in de boeiende ontwikkeling die de opleiding verpleegkunde heeft doorgemaakt doorheen de jaren", aldus de drie auteurs. "Het beroep biedt fantastische uitdagingen. Vives bereidt studenten voor via een toekomstgerichte manier van opleiden. Zo maken we bijvoorbeeld vandaag gebruik van hoogtechnologische simulatiepoppen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden."Je kan een exemplaar van het boek reserveren door te surfen naar www.vives.be/nl/viering/brugge/vvk. De kostprijs bedraagt 20 euro.