Tijdens de Internationale Week van de Borstvoeding, begin augustus, lanceerde VIVA-S(ocialistische) V(rouwen) V(ereniging) vzw, de vrouwen- en gezinsvereniging van Bond Moyson West-Vlaanderen, een enquête. Die kon zowel online als op papier worden ingevuld. In totaal vulden 455 personen de enquête in. "84 procent van de respondenten heeft ooit borstvoeding gegeven", schetst Joyce David, provinciaal verantwoordelijke van VIVA-SVV West-Vlaanderen.

Volgens haar biedt het geven van borstvoeding door jonge mama's tal van voordelen. "Studies geven aan dat deze mama's minder kans maken op het krijgen van borst- en eierstokkanker. Het geven van borstvoeding zorgt er ook voor dat de baarmoeder na de bevalling sneller herstelt. Tevens beschermt het de moeder tegen bloedingen na de bevalling. Het geven van borstvoeding helpt ook bij het creëren van een innige band tussen mama en baby", duidt David.

81 van de vrouwen die ooit borstvoeding heeft gegeven, haalt ook aan dit ooit gedaan te hebben in het openbaar. "De vrouwen die dit niet deden, zeiden dat ze zich er niet comfortabel bij voelden. Vaak omdat ze schrik hadden aangestaard te zullen worden. Er klaagden zelfs jongedames dat borstvoeding geven in het openbaar beschouwd werd als een misdrijf", aldus David.

Ook Silke Danschotter, de dertigjarige moeder van de zeven maanden oude Lou, moest een aantal negatieve reacties aanhoren. "In het restaurant van een niet nader genoemd pretpark wou ik mijn zoontje borstvoeding geven, terwijl ik wou beginnen eten. Hierop werd ik door iemand van het personeel aangemaand om dit in een uithoek van die plek te doen. Zo verloor ik tien minuten en was mijn eten ondertussen al koud geworden", getuigt Danschotter. "Ook in een kledingzaak in Oostende werd ik aangesproken toen ik Lou van mijn borst wou laten drinken. Mij valt op dat eenmaal je zoon ouder is dan zes maanden het maatschappelijk niet langer aanvaardbaar wordt geacht hem borstvoeding te geven."

(svv - foto svv)

www.bondmoyson.be/borstvoeding