De capaciteit van de parking met haar 40 parkeerplaatsen zal gelijk blijven en ten noordoosten zal het kampeerterrein ruimte bieden aan vijf campers. "De nodige elektriciteitsvoorzieningen, een waterstation en een uitstortpunt voor afvalwater zullen er komen", stelt Yannick Ducatteeuw, schepen van Toe...

De capaciteit van de parking met haar 40 parkeerplaatsen zal gelijk blijven en ten noordoosten zal het kampeerterrein ruimte bieden aan vijf campers. "De nodige elektriciteitsvoorzieningen, een waterstation en een uitstortpunt voor afvalwater zullen er komen", stelt Yannick Ducatteeuw, schepen van Toerisme. "De bomenrij aan de kant van de Doornstraat zal verlengd worden met twee bomen en er zal daar een afwateringssysteem geïnstalleerd worden zodat de grint niet meer op de straat spoelt bij regenweer. Het plan is om het volledige plein te verfraaien zodat dit een aangename plek wordt om te vertoeven. Er zal extra groen met nieuwe hagen aangeplant worden aan de parking die hierdoor een stuk afgescheiden zal zijn van de kampeerzone. De zone zelf zal voorzien worden van waterdoorlatende grasdalen.""Als schepen van Toerisme wil ik optimale kansen creëren om mensen uit eigen streek of verder weg volop van onze groene gemeente te laten genieten. Kampeerwagens wisten deze plek al te vinden, maar nu zal het een vaste waarde worden door de definitieve veranderingen. Er zal nog voldoende ruimte zijn om de jaarlijkse bergkermis te organiseren en ook onze lokale economie zal er de vruchten van kunnen plukken.""Het kostenplaatje wordt geraamd op een slordige 90.000 euro, waarvan Westtoer 20.000 euro voor haar rekening zal nemen. Eind juni gaat de aannemer van start en het streefdoel is om het terrein klaar te hebben tegen het Belgisch Kampioenschap op 22 september", oppert de schepen vastberaden.