Visserijwetgeving krijgt herziening: erkenning voor professionele hengelvissers en sancties op alcohol en drugs

Hengelvissers moeten een wettelijk kader krijgen. © Pixabay
Redactie KW

Dinsdag werd een wetsontwerp rond visserij en scheepvaart voor de eerste keer in de Kamercommissie Mobiliteit besproken. Met dit ontwerp wil vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne de nodige stappen zetten voor een wettelijk kader voor professionele hengelvissers, betere controle en handhaving inzake alcohol- en druggebruik op schepen in de Noordzee en het uniformiseren van federale visserijregels op zee.

Professionele hengelvissers kunnen volgens de huidige wetgeving geen officiële professionele vissers zijn onder Belgische vlag. Vandaag varen veel hengelvissers in Belgische wateren onder Nederlandse vlag door het gebrek aan een wettelijk kader. Nochtans bestaat dit vlootsegment, vooral actief vanuit de haven van Nieuwpoort, uit meer dan 25 vaartuigen die hoofdzakelijk in Belgische wateren vissen. De sector is reeds lang vragende partij voor een oplossing. Met dit wetsontwerp volgt er een wijziging in de visserijwetgeving die toelaat om via een Koninklijk besluit een kader uit te werken om de professionele hengelvisserij onder Belgische vlag te brengen.

Onder Belgische vlag inschrijven

Deze integratie in het Belgische scheepvaartwetboek is ook voor Nieuwpoort en de vismijn een goede zaak. Want doordat de Nieuwpoortse hengelvissers noodgedwongen onder Nederlandse vlag varen, moeten ze verplicht de helft van hun vangsten aanbieden aan Nederlandse vismijnen. Dat komt onze economie en visserijsector niet ten goede. De mogelijkheid voor professionele hengelvissers om zich onder Belgische vlag in te schrijven zal hierin verandering brengen.

Uniforme aanpak

Daarnaast wordt met dit wetsontwerp ook een rechtsgrond gecreëerd om sancties op te leggen inzake alcohol- en druggebruik op schepen in de Noordzee, die gelijkaardig zijn aan de sancties in het verkeer zoals het intrekken van het vaarbewijs of voorleggen van medische attesten. Het wetsontwerp zorgt voor uniforme aanpak voor zowel koopvaardij-, plezier- en visserijschepen. Na goedkeuring van de wet wordt dit verder uitgewerkt via een Koninklijk Besluit.

Tot slot zijn er ook wijzigingen opgenomen die het mogelijk maken om de federale visserijregels, die nu vastgelegd zijn in vele uitvoeringsbesluiten, te uniformiseren, vereenvoudigen en te herleiden tot één duidelijk reglement. Dit wordt opgenomen in het scheepvaartwetboek zoals dit in het verleden al gebeurd is voor de koopvaardij en de pleziervaart.

Professionele hengelvissers zullen eindelijk de erkenning krijgen die ze verdienen. Zij vragen al een lange tijd om een wettelijk kader.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “Professionele hengelvissers zullen eindelijk de erkenning krijgen die ze verdienen. Zij vragen al een lange tijd om een wettelijk kader. Momenteel moeten ze nog onder Nederlandse vlag varen en de helft van hun vangst aan Nederlandse vismijnen aanbieden. Het wetsontwerp zal dus ook de Nieuwpoortse vismijn en de sector ten goede komen. Daarnaast schakelen we de regelgeving voor het varen onder invloed alcohol- en druggebruik gelijk aan die in het verkeer en zorgen we voor uniformiteit van alle federale regels op zee.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.