In april diende Codevco V BV, onderdeel van Colruyt Group, een aanvraag in voor een 'zeeboerderij' op 5 km voor de kust van Nieuwpoort. Colruyt wil er vanaf 2022 in een zone van 4,5 vierkante kilomerre mosselen kweken en later ook oesters en zeewier. De zone is in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan erkend als zone voor commerciële en industriële activiteiten.
...

In april diende Codevco V BV, onderdeel van Colruyt Group, een aanvraag in voor een 'zeeboerderij' op 5 km voor de kust van Nieuwpoort. Colruyt wil er vanaf 2022 in een zone van 4,5 vierkante kilomerre mosselen kweken en later ook oesters en zeewier. De zone is in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan erkend als zone voor commerciële en industriële activiteiten. Maar de plannen lokken heel wat negatieve reacties uit. Vissers uitten hun ongenoegen omdat het gaat om een erg visrijk gebied. De stad Nieuwpoort diende een bezwaarschrift in, de klimaatbeweging Climaxi is tegen en ook de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij gaf een negatief advies. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) drong naast het milieu-effectenrapport ook aan op een visserij-effectenrapport. Het is het allereerste dossier waarvoor zo'n document moest worden opgesteld.Het rapport werd gemaakt door het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), een Vlaamse instelling, in opdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), een federale dienst. "Het is maar een van de elementen op basis waarvan wij begin oktober een advies moeten uitbrengen bij minister van de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD)", legt Brigitte Lauwaert van BMM uit.De visserijsector ziet er zijn standpunt bevestigd. Tussen 2015 en 2019 waren in totaal 14 verschillende vissersvaartuigen actief in de zone, zo stelt het rapport. De projectzone zal afgesloten worden voor actieve visserij, waardoor 12 van die 14 vaartuigen deze visgrond zullen verliezen. "Gemiddeld 1,5 procent van de besomming (opbrengst van een visreis, red.) van de vaartuigen was afkomstig uit dit gebied, tot maximaal 8 procent voor één vaartuig. Dit is meer dan de relatieve oppervlakte van het gebied", luidt het. "Dit kan wijzen op relatief hoge productiviteit van de visgrond, ook de afstand tot de thuishaven kan een rol spelen. Voor deze kustvaartuigen zijn de uitwijkmogelijkheden beperkt, evenals de mogelijkheden tot omschakeling naar alternatieve, passieve visserijmethodes." En er is meer. De zeeboerderij zal leiden tot gewijzigde scheepvaartroutes en bijkomend scheepvaartverkeer, wat een verhoogd veiligheidsrisico kan betekenen. Ook losgeslagen infrastructuur en zwerfvuil kunnen een risico vormen. Lege schelpen en mosselclusters kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van rifgemeenschappen, wat een veiligheidsrisico vormt voor de sleepnetvisserij. Ook zullen vissers, door het gesloten gebied, hun visserijsleep moeten onderbreken of een bocht nemen. Nieuwpoorts Visserijschepen Kris Vandecasteele (CD&V) is niet verrast. "Ik hoop dat hiermee rekening zal worden gehouden. Het stadsbestuur diende al een bezwaar in tegen de zeeboerderij. Eerder dienden wij ook al een bezwaar in tegen het Marien Ruimtelijk Plan. Wij zagen de zone voor commerciële en industriële activiteiten voor onze kust niet zitten. Daar is toen jammer genoeg geen rekening mee gehouden. Als er in die zone bijvoorbeeld tien dagen per jaar motoren worden getest, is er geen probleem. Maar nu zou het gebied volledig afgesloten worden, wellicht nog met een bufferzone." Als het project goedgekeurd wordt, sluit Vandecasteele een juridische strijd niet uit. "Dit rapport was nog niet beschikbaar ten tijde van het openbaar onderzoek. Nochtans moeten alle documenten dan beschikbaar zijn. Mogelijk is dat een argument om een vergunning juridisch aan te vechten."Colruyt Group wil inhoudelijk geen uitspraken doen over het visserij-effectenrapport. "Het is aan BMM om daar op in te gaan", zegt woordvoerster Silja Decock. "Wat we wel kunnen meegeven, is dat wij als Colruyt Group een heel uitgebreid en volledig dossier hebben ingediend om de nodige vergunningen te bekomen voor de commercieel beschikbare zone. Dit is volledig in lijn met het Marien Ruimtelijk Plan. Het is nu aan de bevoegde instanties om zich hier over te buigen."Minister De Backer (Open VLD) liet weten dat er tijdens het openbaar onderzoek twaalf reacties binnen kwamen, die niet allemaal negatief waren. Alle adviezen en reacties worden nu verwerkt en uiterlijk op 9 december beslist De Backer over de vergunning.