Virginie Breye is een vertrouwd gezicht in de lokale politiek. "Ik kwam al vijf keer als kandidaat op een gemeenteraadslijst op. Het is dus al sinds mijn 18de dat ik op mezelf stem", lacht Virginie. "Tijdens de vorige verkiezingen was dat nog als kandidaat voor Nieuw. Toen bleek dat het project niet langer een optie was, had ik de keuze. Vier partijen wilden mij aan boord, vanzelfsprekend voelde ik me daardoor vereerd. Het gaf me het gevoel dat ik een meerwaarde ben voor de Meense politiek. Blijkbaar wordt mijn eigen kijk op een aantal zaken gewaardeerd. Zo vind ik het belangrijk dat er vrouwelijke ondernemers in de politiek zitten hoewel ik geen feministe ben."
...

Virginie Breye is een vertrouwd gezicht in de lokale politiek. "Ik kwam al vijf keer als kandidaat op een gemeenteraadslijst op. Het is dus al sinds mijn 18de dat ik op mezelf stem", lacht Virginie. "Tijdens de vorige verkiezingen was dat nog als kandidaat voor Nieuw. Toen bleek dat het project niet langer een optie was, had ik de keuze. Vier partijen wilden mij aan boord, vanzelfsprekend voelde ik me daardoor vereerd. Het gaf me het gevoel dat ik een meerwaarde ben voor de Meense politiek. Blijkbaar wordt mijn eigen kijk op een aantal zaken gewaardeerd. Zo vind ik het belangrijk dat er vrouwelijke ondernemers in de politiek zitten hoewel ik geen feministe ben.""Elke inwoner kon bij mij ook terecht met een vraag of probleem, zelfs als ik bepaalde klachten niet ondersteunde, stelde ik toch de vraag in de gemeenteraad. Je kan nooit voor de volle honderd procent een partijprogramma onderschrijven", vindt Virginie. "Ik koos uiteindelijk voor N-VA omdat ik vind dat ze een duidelijke visie hadden, ze kwamen als een team naar voor. De klik op menselijk vlak was er meteen."Haar keuze legde haar geen windeieren. Als derde van de slechts vier verkozen N-VA-kandidaten krijgt ze een zitje in het schepencollege. Als schepen van Ondernemen moet ze zich als een vis in het water voelen. "Een van mijn hobby's is eten en drinken", lacht Virginie. "Wel, we mogen ons in Menen, Rekkem en Lauwe gelukkig prijzen. Er zijn cafés en restaurants genoeg. Ook winkels zijn er in voldoende mate. Onze inwoners beseffen te weinig welke troeven Menen heeft. Het is mijn overtuiging dat de Leiewerken het aanzicht van de stad zullen verbeteren. Hopelijk komt er ook voldoende ruimte voor winkels."Waar Virginie zich wel zorgen over maakt, is dat een aantal goede handelaars verdwijnt en wellicht niet meer terugkeert. "Wie nu zijn pand omwille van de Leiewerken moet verlaten zal geen twee jaar wachten om een handelszaak in de vernieuwde wijk te openen", haalt ze aan. "Het is de taak van ons bestuur om ervoor te zorgen dat die mensen in Menen blijven. Er is een reëel gevaar dat nog meer bakkers en slagers hun activiteiten stoppen. We moeten die handelaars net gaan aanmoedigen. Zoniet riskeren we op de duur allemaal hetzelfde te eten. Kijk maar naar Halluin: daar is nog één halalslagerij en een zaak die gevogelte verkoopt. Dat is het."Ondernemen is één zaak, de aanpak van de armoede een andere. Dat beseft Virginie ten volle. "De verborgen armoede is een reëel probleem. Daarom ben ik zo blij dat we met Angelique Declercq de juiste figuur op de juiste plaats hebben om dat aan te pakken."Team8930 is vastbesloten om het beter en anders te doen dan het vorige bestuur. Wat precies, dat moet duidelijk worden de komende tijd. "Ik weet niet wat er zich heeft afgespeeld tussen de vorige coalitiepartners", zegt Virginie. "Je mag ervan uitgaan dat het eenvoudiger zou geweest zijn om verder te gaan met hetzelfde bestuur, maar blijkbaar moet er daar toch meer dan een haar in de boter gezeten hebben. Dit bestuur onderscheidt zich van het vorige door een andere visie. De teamgeest zit goed, burgemeester Eddy Lust is in mijn ogen meer een teamspeler dan Martine Fournier was."