Hoewel er in onze contreien nog altijd heel wat vinkeniersverenigingen bestaan, neemt het aantal leden elk jaar af. "Jonge mensen zijn minder geïnteresseerd, hebben te weinig tijd of staan niet graag vroeg op", lacht Roger, die geboren is in 1934, het jaar dat de Paradijsvogels na een aantal onderbrekingen officieel werd gesticht. "Eigenlijk was de vereniging al actief in 1840", weet Roger.
...