VillaVip is een organisatie die doorheen Vlaanderen kleinschalige woningen voor mensen met een beperking aanbiedt. Het nieuwe aan het concept is dat de bewoners, een tiental, samen wonen met een zorgkoppel en hun gezin. In Diksmuide komt in de Grauwe Broedersstraat 132 een dergelijke woning.
...