Begin dit jaar werd de sloop van de villa door het Oostendse schepencollege nog goedgekeurd. Dement Oostende diende meteen beroep in bij de Deputatie van West-Vlaanderen tegen de sloop. Bekend Oostends dokter had er ooit zijn eerste praktijk en woonde er ook. "Ik heb er mijn job als dokter tijdens de eerste tien jaar van mijn carrière uitgeoefend", vertelt dokter Ponette.
...

Begin dit jaar werd de sloop van de villa door het Oostendse schepencollege nog goedgekeurd. Dement Oostende diende meteen beroep in bij de Deputatie van West-Vlaanderen tegen de sloop. Bekend Oostends dokter had er ooit zijn eerste praktijk en woonde er ook. "Ik heb er mijn job als dokter tijdens de eerste tien jaar van mijn carrière uitgeoefend", vertelt dokter Ponette."Ik huurde het pand, en ik weet nog goed dat de eigenares van toen een dame uit Oostende was. Ondertussen is zij al lang overleden. De Rogierlaan was op dat moment een bekende straat voor geneesheren. Voor mij was er een tandarts gevestigd. Dat zie je ook nog op een steen op de voorgevel naast de voordeur. Daar staat, in een steen, de naam van de tandarts van toen gegraveerd. Ik weet nog goed dat de koetsiers die toeristen rondgidsen in Oostende, stopten voor mijn huis."Dement Oostende haalt voorlopig zijn slag thuis. "Veel Oostendenaars waren verbaasd dat de vernieuwingscoalitie in Oostende een vergunning afleverde voor de sloop van de villa en dat meteen op 2 januari, de eerste dag van de nieuwe legislatuur", vertelt Guy Servaes van vzw Dement Oostende. "Het stadsbestuur heeft een gebrek aan respect voor erfgoedwaarde. Daarnaast liet het schepencollege blijkbaar heel wat afwijkingen passeren tegenover hun eigen stedenbouwkundige voorschriften."Ook Groen stemde voor, dat terwijl huidig schepen en toenmalig gemeenteraadslid Natacha Waldmann (GROEN) een jaar eerder nog de verloedering van het gebouw in de aandacht bracht. "Dat zo'n gebouw in onze stad gesloopt mag worden, toont aan dat het erfgoedbeleid van deze coalitie faalt", zei ze toen in een interview aan onze krant."Het huis is ingericht in art-decostijl maar eigenlijk is het een peperkoeken huis aan de buitenkant, maar volledig vervallen aan de binnenkant. "Het blijft jammer dat ze een huis als dit willen slopen, maar voor mij persoonlijk zijn andere huizen het meer waard om een sloping tegen te gaan. Nu, ik heb er mooie momenten meegemaakt hoor. Je eerste stappen in je carrière blijven je altijd bij. Maar om het gebouw te beschermen, neen. Het zou mij niet zo veel doen mocht het toch afgebroken worden. Ik heb ook al een tijd geen band meer met het gebouw. Ik ben ondertussen al een groot aantal jaren verder in mijn carrière."Nadat Dement Oostende beroep had aangetekend tegen de sloop had de bouwpromotor zijn nieuwbouwproject aangepast, tevergeefs zo bleek. De provinciale omgevingsambtenaar had de Deputatie geadviseerd om het beroep van Dement Oostende gegrond te verklaren. Eind juni werd het beroep dan ook gegrond verklaard en werd de sloopvergunning voor villa 'Gratia Quies' geweigerd. "Dat wil niet zeggen dat de villa gered is. De inkt van de beslissing was nog niet droog of voormalig sp.a schepen Bart Bronders diende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen namens de bouwpromotor al een omstandig verzoek tot nietigverklaring van de beslissing van de Deputatie in. Ook voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijven wij pleiten voor het behoud van de villa", besluit Guy Servaes zelfzeker.Het College van Burgemeester en Schepenen nam kennis van de beslissing van de Deputatie omtrent de omgevingsvergunning voor het pand in de Rogierlaan 24. De Deputatie weigerde de omgevingsvergunning in haar zitting van 27 juni 2019. Het College zal geen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. "We nemen kennis van de beslissing en kiezen voor een constructieve aanpak. De sloop van het pand is door de lange historiek en het verval helaas niet meer te vermijden. Het stadsbestuur engageert zich om in overleg met de eigenaar, en rekening houdend met opmerkingen van de deputatie, tot een positief project te komen voor de site", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys.