Alle burgers, verenigingen, scholen, bedrijven waren er welkom om mee te denken hoe Wervik, Geluwe en Kruiseke er tegen 2030 zouden moeten uitzien. Aan de hand van vijf gesprekstafels rond de thema's groen, mobiliteit, energie, economie en samenleving zochten de deelne...