Alle burgers, verenigingen, scholen, bedrijven waren er welkom om mee te denken hoe Wervik, Geluwe en Kruiseke er tegen 2030 zouden moeten uitzien. Aan de hand van vijf gesprekstafels rond de thema's groen, mobiliteit, energie, economie en samenleving zochten de deelne...

Alle burgers, verenigingen, scholen, bedrijven waren er welkom om mee te denken hoe Wervik, Geluwe en Kruiseke er tegen 2030 zouden moeten uitzien. Aan de hand van vijf gesprekstafels rond de thema's groen, mobiliteit, energie, economie en samenleving zochten de deelnemers naar ideeën hoe men de stad duurzamer kan maken. Het jaar 2030 is niet toevallig gekozen. "Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graden, dan moet de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40 procent verminderd zijn", klinkt het bij de werkgroep."De opkomst vinden we wel positief", aldus Toni Vancanneyt. "Een aantal mensen liet zich verontschuldigen. We wilden het nog voor de vakantie organiseren en los van de examens. Veel opties waren er niet. Bovendien was het kiezen voor een zondagmorgen of niet.""Dit is het begin van een duurzaam traject voor onze stad. We gaan alles aan ideeën tijdens de vijf gesprekstafels bundelen en na het groot verlof schieten we dan in gang. Van alle aanwezigen hebben we de e-mailadressen en gaan we het bundelen van de ideeën terugkoppelen naar hen. Los van de website van de stad, komt er ook een platform online. Hopelijk kunnen we die interesse warm houden en gaan er dingen actief worden opgestart."Het stadsdebat ging door in samenwerking met VormingPlus Oostende-Westhoek en met ondersteuning van de stad Wervik.(EDB)